Nyheter

Ny rapport om idrettsanlegg i Innlandet

Visste du at Innlandet har 110 kunstgressbaner og 67 innendørs skytebaner? Hvor mange svømmeanlegg har kommunen din?

641 nye Innlendinger i andre kvartal 2023

I Innlandet er vi nå 374 605 innbyggere.

Ny side på Innlandsstatistikk om bibliotek!

Visste du at det i fjor var totalt 1,45 millioner besøk til folkebibliotekene i Innlandet? 

Nytt undertema: Boforhold i Innlandet

Hvordan bor vi i Innlandet? Hvor mange leier, hvor mange eier, hva koster boligene, og bor vi trangt?

NAVs Omverdensanalyse for Innlandet

Nytt undertema i Innlandsstatistikk: Hovedfunnene fra NAVs omverdensanalyse.

641 nye Innlendinger i første kvartal 2023

I Innlandet er vi nå 374 269 innbyggere.

NAV bedriftsundersøkelse

Tall for 2023 er nå tilgjengelige i Innlandsstatistikk.

Nøkkeltall for befolkning i Innlandet

Hvor mange er vi, og hvem er vi, som bor i Innlandet? Se nøkkeltall for utviklingen i befolkningen i Innlandet.

Høyere sykefravær i Innlandet enn i landet for øvrig

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,0 prosent i 4. kvartal 2022. 

Hvor mange flytter til Innlandet?

Hvert år flytter det mennesker inn og ut av Innlandet. Hvor mange kommer, hvor kommer de fra, og hvem er de?