Nyheter

Hvor mange flytter til Innlandet?

Hvert år flytter det mennesker inn og ut av Innlandet. Hvor mange kommer, hvor kommer de fra, og hvem er de?

HURRA!! Innlandsstatistikk 1 år!

Innlandsstatistikk.no fyller 1 år 25. januar 2023. Dagen feires på Agenda Innlandet-konferansen.

Ferske tall for klimagassutslipp

Nye tall for klimagassutslipp i i Innlandets kommuner er nå tilgjengelig. 

Forskning på god alderdom

NTNU i Gjøvik har forsket på hvilke forventninger innbyggere har til bolig og velferdsteknologi når de blir gamle.

6 av 10 fedre tar full pappapermisjon

Ferske tall viser at andelen fedre i Innlandet som tar full pappapermisjon har økt.

Kommunebildene for 2022 er kommet

Kommunebildene viser Statsforvalterens vurdering av kommunenes arbeid på en rekke fagområder.

Innlandet har folketilvekst

Innlandet har fått 763 nye innbyggere i løpet av 3. kvartal 2022. Vi er nå 373 168 innbyggere.

Andelen uføre øker i Innlandet

Antall og andel mottakere av uføretrygd i Innlandet har økt.

Distriktsindeksen for 2022 er oppdatert

Indeksen viser graden av distriktsutfordringer i Innlandet.

Lav ledighet i Innlandet i august

I Innlandet var bare 1,4 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledige ved utgangen av august.