Nyheter

Andelen uføre øker i Innlandet

Antall og andel mottakere av uføretrygd i Innlandet har økt.

Distriktsindeksen for 2022 er oppdatert

Indeksen viser graden av distriktsutfordringer i Innlandet.

Lav ledighet i Innlandet i august

I Innlandet var bare 1,4 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledige ved utgangen av august. 

16 000 flere innlendinger i 2050 

I juli kom de ferske folketallsprognosene fra SSB. De viser en folketallsvekst i Innlandet på 4 prosent.

Ferierte du på ei hytte i Innlandet i sommer?

Innlandet er Norges største hyttefylke med nesten 90 000 fritidsboliger. Nye rapporter om fritidsboliger er ute nå!

Ledigheten ytterligere ned i Innlandet

I Innlandet var det ved utgangen av juni bare 2,6 prosent arbeidsledige. Det er enda færre enn en måned tidligere.