Nyheter

Ferierte du på ei hytte i Innlandet i sommer?

Innlandet er Norges største hyttefylke med nesten 90 000 fritidsboliger. Nye rapporter om fritidsboliger er ute nå!

Ledigheten ytterligere ned i Innlandet

I Innlandet var det ved utgangen av juni bare 2,6 prosent arbeidsledige. Det er enda færre enn en måned tidligere.