Nyheter

Webinar om areal- og naturregnskapet den 23. februar

Verktøyet gir informasjon om bruk og planlagt bruk av Innlandets arealer.

Nøkkeltall for befolkningsutviklingen i Innlandet

Nye tall for Innlandet viser at det har vært vekst i folketallet i de fleste kommunene i 2023. 

Hva er gjennomsnittsalderen i ulike yrker?

Lurer du på hva som er gjennomsnitts- og medianalderen for ulike yrker i Innlandet? Det får du svar på her.

Flere reiser med buss i Innlandet

Det ble gjennomført nesten 10,8 millioner bussreiser i Innlandet i 2023. Det gir en vekst på over 9,8 % fra året før.   

Hvordan skal vi bruke arealene våre?

Det gir areal- og naturregnskapet for Innlandet svaret på. Portalen ble lansert på verdens våtmarsdag 2. februar.   

Idrettens betydning for Innlandet

Hvor mange av oss er aktive innenfor idretten i Innlandet, og hvor høy er verdiskapingen?

Innlandsstatistikk 2 år

25. januar er det 2 år siden Innlandsstatistikk ble lansert. Siden da har nettsiden fått over 140 000 sidevisninger.

Innlandet er Norges største fylke

Fra og med 1. januar 2024 er Innlandet Norges største fylke.

Areal- og naturregnskap for Innlandet

Fylkeskommunen har utarbeidet et arealregnskap for Innlandet, som skal bidra til en bærekraftig arealforvaltning. 

Nytt i Innlandsstatistikk: Vann

Nå lanseres et nytt undertema i Innlandsstatistikk som ser på vann og tilstanden på vann i Innlandet.