Nyheter

Nytt i Innlandsstatistikk: Vann

Nå lanseres et nytt undertema i Innlandsstatistikk som ser på vann og tilstanden på vann i Innlandet.

Trygge innlendinger

Folkehelseundersøkelsen gir oss ny informasjon om befolkningen i Innlandet.

Nytt i Innlandsstatistikk: Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Hvordan er valgdeltakelsen i Innlandet? Og har kjønn, alder og utdanning noe å si for vår valgdeltakelse?

Tall for pendling på Innlandsstatistikk

Viste du at innpendlingen til by-kommunene øker?

Hvor kommer tilflyttere til din kommune fra?

Du finner nå nye detaljerte flyttetall på Innlandsstatistikk. 

751 nye innlendinger i tredje kvartal

I Innlandet er vi nå 375 365 innbyggere.

Nytt undertema: Sentralitets- og distriktsindeksene

Et nytt undertema om sentralitetsindeksen og distriktsindeksen er nå lansert i Innlandsstatistikk.

Kunnskapsgrunnlaget til ny Innlandsstrategi er publisert

Den nye Innlandsstrategien skal oppdateres på bakgrunn av ny kunnskap om fylket.

Nye tall i kulturindeksen

Fire av Innlandets kommuner er på topp ti i den nasjonale rangeringen. Ny rapport er nå tilgjengelig.

Vekst i antall bussreiser i Innlandet

Det har vært en betydelig vekst på over 12 % i antall bussreiser i Innlandet.