Befolkning

I Innlandet bor det litt over 370 000 mennesker. Folketallet i fylket har økt gjennom årene, takket være innvandring. Innvandringen er imidlertid på vei ned, så den innenlandske tilflyttingen blir enda viktigere for kommunene i årene framover.

Befolkningsøkning på grunn av innvandring

Uten innvandring fra utlandet ville det ha vært en betydelig befolkningsnedgang i nesten samtlige kommuner i fylket vårt.

Flere flytter til sentrale strøk, og kommunene sliter med befolkningsnedgang i distriktene. Den innenlandske tilflyttingen blir enda viktigere for kommunene framover, fordi innvandringen går ned.

Fødselsunderskudd

Antall barn som blir født i Innlandet er lavere enn antall personer som dør, og vi får derfor et fødselsunderskudd. Det er flere grunner til dette, blant annet at de fleste kommunene har lav andel kvinner i alderen 20–39 år.

Flytting

Hvem som flytter er i høy grad knyttet til alder. Flyttingen er høyest for de som tilhører aldersgruppen 20–40 år. Utdannings- og jobbmuligheter er avgjørende for om man flytter til eller fra et sted. 

Flere eldre og færre unge

Det blir stadig flere eldre, særlig i distriktene. De unge flytter til sentrale strøk for å studere og jobbe, og blir ofte boende der også etter at de har fått barn.

Innlandet har den høyeste andelen av personer over 67 år i Norge og den laveste andelen unge.