Nyheter

Innlandet har høyest andel elever som bruker skoleskyss

I skoleåret 2023–2024 bruker 41% av elevene i Innlandet skoleskyss. Det tilsvarer nesten 21 500 elever. 

10 000 flere innbyggere de neste ti årene

Flere vil flytte til Innlandet, ifølge prognosene. Samtidig øker antall eldre i distriktene.

Folketallet i Innlandet fortsetter å øke

Ved utgangen av mars 2024 var vi 376 852 innbyggere i Innlandet. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

NAV bedriftsundersøkelse 2024

Én av fem bedrifter i Innlandet planlegger å ansette flere, men mange sliter med å finne ønsket kompetanse.

670 flere sysselsatte i Innlandet

27 kommuner har hatt vekst i sysselsatte i fjor.

Søkertall til studier i Innlandet

Det er mange søkere til nett- og deltidsstudier på universitet og høgskoler i Innlandet. 

Økonomiske forventninger i Innlandet

Hva tenker privatpersoner og bedrifter i Innlandet om de økonomiske utsiktene for 2024? 

Virkninger fra fritidsboligutbygging

Hva er virkningene på verdiskaping, kommuneøkonomi, trafikk, arealbruk, klimagassutslipp og stedsattraktivitet?

Nye data om skeives helse og livskvalitet i Innlandet

Folkehelseundersøkelsen 2023 i Innlandet viser forskjeller i livstilfredshet, helse og trivsel etter seksuell orientering. 

84 eldre for hvert ekstra barn i barnehagealder

Innen 2050 vil det være 84 seniorer (80 år og eldre) for hvert ekstra barn i alderen 1-5 år i Innlandet.