Tannhelse

Tannhelsen hos barn og unge i Innlandet er god. Få barn har hull i tennene.
 

God tannhelse bidrar til god livskvalitet

Tannhelsen påvirker livskvalitet. Et velfungerende tannsett er viktig for å kunne tygge maten, for å kunne snakke riktig og for å kunne føle seg vel i omgang med andre.

Gode vaner med tannpuss og riktige kostvaner fra tidlig alder legger grunnlaget for en god tannhelse resten av livet.

Gode tannhelseresultater i Innlandet

Tannhelseresultatene for barn og unge i Innlandet har i lengre tid ligget på norgestoppen. Det vil si at barn og unge i vårt fylke har de beste tennene, og færrest tenner med karieserfaring (hull eller fylling) i Norge.

Fylket har jobbet systematisk med forebyggende tannbehandling i mange år, og det gir utslag i statistikken.

Tannhelsetjenesten er opptatt av kvalitet. Det investeres i moderne og riktig utstyr på alle klinikker. Det velges førsteklasses materialer og sikre produkter i alle ledd. De ansatte får opplæring og kompetanseutvikling.

I tillegg ønsker tannhelsetjenesten å bidra til en bærekraftig utvikling med å Miljøfyrtårn-sertifisere alle tannklinikkene i Innlandet fylkeskommune.

Statistikkrapport

Under finner du en statistikkrapport som viser viktige resultater av tannhelsearbeidet. 

Tallene er hentet fra fylkeskommunens elektroniske pasientjournalsystem og Statistisk Sentralbyrå. Rapporten oppdateres årlig.   

Ta opp rapporten i fullskjerm med symbolet nederst til høyre og naviger i rapporten med pilene eller bruk meny-valgene på forsiden.