FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan Innlandet fylkeskommune jobber med bærekraftsmålene.

Til toppen