Levevaner

Levevaner er ikke bare et resultat av personlige valg. De valgene den enkelte tar er også et resultat av miljø og levekår.

Kosthold er viktig for å fremme god fysisk og psykisk helse og for å forebygge sykdom. Et sunt og variert kosthold kan gi flere gode leveår, og gi samfunnsgevinster ved at vi har bedre helse gjennom livet.

Et kosthold som fremmer helse og et kosthold som er mer bærekraftig henger ofte sammen.

Sigarettrøyking er fortsatt den enkeltfaktoren som bidrar mest til sykdom og tidlig død i Norge i dag. I likhet med andre vestlige land er røyking i Norge nå mest vanlig blant personer med kort utdanning, lav inntekt, de som står utenfor arbeidslivet eller personer som jobber i praktiske yrker.

Røyking er en av hovedårsakene til sosial ulikhet i helse i de fleste vestlige land, inkludert Norge.

Alkoholbruk fører til tap av friske leveår i befolkningen. Høyt inntak av alkohol er vanligere i grupper med lav utdanning, og bidrar dermed til den sosiale ulikheten i helse i befolkningen.

Søvn er viktig for god helse. De siste årene har det kommet mer kunnskap om søvnens betydning for helsa. For lite søvn eller dårlig søvn kan påvirke både humøret, konsentrasjonsevnen og yteevnen.