Nyheter

641 nye Innlendinger i første kvartal 2023

I Innlandet er vi nå 374 269 innbyggere.

NAV bedriftsundersøkelse

Tall for 2023 er nå tilgjengelige i Innlandsstatistikk.

Nøkkeltall for befolkning i Innlandet

Hvor mange er vi, og hvem er vi, som bor i Innlandet? Se nøkkeltall for utviklingen i befolkningen i Innlandet.

Høyere sykefravær i Innlandet enn i landet for øvrig

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,0 prosent i 4. kvartal 2022. 

Hvor mange flytter til Innlandet?

Hvert år flytter det mennesker inn og ut av Innlandet. Hvor mange kommer, hvor kommer de fra, og hvem er de?

HURRA!! Innlandsstatistikk 1 år!

Innlandsstatistikk.no fyller 1 år 25. januar 2023. Dagen feires på Agenda Innlandet-konferansen.

Ferske tall for klimagassutslipp

Nye tall for klimagassutslipp i i Innlandets kommuner er nå tilgjengelig. 

Forskning på god alderdom

NTNU i Gjøvik har forsket på hvilke forventninger innbyggere har til bolig og velferdsteknologi når de blir gamle.

6 av 10 fedre tar full pappapermisjon

Ferske tall viser at andelen fedre i Innlandet som tar full pappapermisjon har økt.

Kommunebildene for 2022 er kommet

Kommunebildene viser Statsforvalterens vurdering av kommunenes arbeid på en rekke fagområder.