Nyheter

Positive tendenser i befolkningsutviklingen i Innlandet

Flere innbyggere i 2022, og stabile fødselstall

Hva betydde hytteforbudet for fritidsboligkommuner?

Regionale effekter av fritidsboliger undersøkes i doktorgradsarbeid ved Østlandsforskning.

Betydelig mangel på kvalifisert arbeidskraft

NAVs ferske bedriftsundersøkelse avdekker stor etterspørsel i flere næringer.

Hva kan hyttefolk bidra med i lokalsamfunnet?

Nordmenn bruker fritidsboligene sine mer og mer. Hvordan er egentlig forholdet mellom lokalbefolkningen og hyttefolk?  

Fysisk aktivitet i Innlandet

Et nytt kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet i Innlandet viser at 3 av 10 er så aktive som de bør være.

Verktøy for arbeid med bærekraftsmål 

Nå har det kommet et verktøy som skal gjøre det enklere å måle egen innsats i arbeidet med FNs bærekraftsmål. 

Rekordmange ledige stillinger i Innlandet

Antall arbeidssøkere i Innlandet har økt mye siste måned, samtidig som tilgangen på ledige stillinger er rekordstor. 

Innlandet - kart fortalt

Nå kan du få fakta om Innlandet illustrert med interaktive kart, bilder og tekst.

Kommunebilder 2021

Årlig utarbeider Statsforvalteren en oversikt over status, utfordringer og muligheter for kommunene i Innlandet.

Trender innen arbeid og velferd

Annet hvert år utarbeider NAV Innlandet utarbeider en omverdenanalyse som beskriver viktige samfunnstrender.

Til toppen