Nyheter

Lav ledighet i Innlandet i august

I Innlandet var bare 1,4 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledige ved utgangen av august. 

16 000 flere innlendinger i 2050 

I juli kom de ferske folketallsprognosene fra SSB. De viser en folketallsvekst i Innlandet på 4 prosent.

Ferierte du på ei hytte i Innlandet i sommer?

Innlandet er Norges største hyttefylke med nesten 90 000 fritidsboliger. Nye rapporter om fritidsboliger er ute nå!

Ledigheten ytterligere ned i Innlandet

I Innlandet var det ved utgangen av juni bare 2,6 prosent arbeidsledige. Det er enda færre enn en måned tidligere.

Positive tendenser i befolkningsutviklingen i Innlandet

Flere innbyggere i 2022, og stabile fødselstall

Hva betydde hytteforbudet for fritidsboligkommuner?

Regionale effekter av fritidsboliger undersøkes i doktorgradsarbeid ved Østlandsforskning.

Betydelig mangel på kvalifisert arbeidskraft

NAVs ferske bedriftsundersøkelse avdekker stor etterspørsel i flere næringer.

Hva kan hyttefolk bidra med i lokalsamfunnet?

Nordmenn bruker fritidsboligene sine mer og mer. Hvordan er egentlig forholdet mellom lokalbefolkningen og hyttefolk?  

Fysisk aktivitet i Innlandet

Et nytt kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet i Innlandet viser at 3 av 10 er så aktive som de bør være.

Verktøy for arbeid med bærekraftsmål 

Nå har det kommet et verktøy som skal gjøre det enklere å måle egen innsats i arbeidet med FNs bærekraftsmål. 

Til toppen