Fødseltall

Antall barn som blir født i Innlandet er lavere enn antall personer som dør, og vi får derfor et fødselsunderskudd. Det er flere grunner til dette, blant annet at de fleste kommunene har lav andel kvinner i alderen 20–39 år.

Hva påvirker utviklingen i befolkningen?

Utviklingen i befolkningen endres primært av tre forhold:  

  1. Forholdet mellom antall fødte og døde (fødselsoverskudd/ fødselsunderskudd) 
  2. Forholdet mellom antallet som flytter inn og ut (nettoflytting) 
  3. Forholdet mellom innvandring og utvandring til andre land (nettoinnvandring) 

Fødselsunderskudd i Innlandet

Vi skiller oss ut ved å være det eneste fylket med flere døde enn fødte de siste årene.

Folketallsveksten i Innlandet er på et lavt nivå, hvis man sammenlikner med snittet for Norge. Det skyldes først og fremst at det i Innlandet fødes færre enn det dør.  Hos oss har selv de mest sentrale kommunene fødselsunderskudd.

Flere årsaker til fødselsunderskudd

Fødselsunderskuddet skyldes flere faktorer: 

  • Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende har økt. I løpet av de siste 20 årene har gjennomsnittsalderen økt fra 28,5 til 30,2 år.  
  • Kvinner i Innlandet føder færre barn enn gjennomsnittet av norske kvinner.
  • Det er færre som får mer enn to barn, og antall tvillinger og trillinger er også redusert.
  • De fleste kommunene i Innlandet har hatt en betydelig reduksjon i antallet kvinner i alderen 20–39 år.  

Summen av disse faktorene innebærer et betydelig fødselsunderskudd for Innlandet.