Befolkningsutvikling

I Innlandet bor det litt over 376 000 mennesker. Den største kommunen i antall innbyggere er Ringsaker, med cirka 35 000. Folketallet i fylket har økt gjennom årene, takket være innvandring.

En av tre bor i de største byene

Innlandet fylke har om lag 376 000 innbyggere.

Nesten 60 % av innlendingene bor i et tettsted, og 1 av 3 bor i en av de fem største bykommunene: Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Kongsvinger. 

Vekst i folketallet

Folketallet i Innlandet har steget gjennom mange år, og vi kan forvente å bli flere også i tida framover.

Innvandring har i de senere årene vært den største bidragsyteren til befolkningsveksten i Innlandet.

Uten innvandring fra utlandet ville det ha vært en betydelig befolkningsnedgang i nesten samtlige kommuner i fylket vårt.

Samtidig kan vi forvente at sammensetningen og den geografiske fordelingen av befolkningen vil endre seg. Stadig flere trekker mot de mest folkerike kommunene i Innlandet, og vi får en stadig høyere andel eldre i vår befolkning. 

Mer tilflytting må til

Det er store variasjoner fra år til år på hvor mange som flytter inn og ut av Innlandet fylke.
 

Med minkende innvandring og lave fødselstall vil det bli enda viktigere å tiltrekke seg tilflyttere fra andre deler av Norge framover.

Hva påvirker utviklingen i befolkningen? 

Utviklingen i befolkningen endres primært av tre forhold:  

  1. Forholdet mellom antall fødte og døde (fødselsoverskudd/fødselsunderskudd) 
  2. Forholdet mellom antallet som flytter inn og ut (nettoflytting) 
  3. Forholdet mellom innvandring og utvandring til andre land (nettoinnvandring) 

Fødselsunderskudd 

Folketallsveksten i Innlandet er på et lavt nivå, hvis man sammenlikner med snittet for Norge.

Det skyldes først og fremst at det i Innlandet fødes færre enn det dør. Vi skiller oss ut ved å være det eneste fylket med flere døde enn fødte de siste årene.

Hos oss har selv de mest sentrale kommunene fødselsunderskudd.

Finn de seneste folketallene for din kommune

I denne rapporten finner du folketall per kvartal for Innlandet og fylkets kommuner. I tillegg kan du se utviklingen basert på fødte, døde, innvandring, flytting mv.

​​

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser er beregninger av hvordan befolkningen kommer til å utvikle seg framover. 
Se prognoser for Innlandet fram mot år 2050 her på Innlandsstatistikk.