Fagopplæring

Fagopplæring er yrkesfaglig utdanning som leder fram til fagprøve, svenneprøve eller annen fagkompetanse. Arbeidslivet har stort behov for personer med yrkesfaglig utdanning, og myndighetene og partene i arbeidslivet samarbeider om å utvikle tilbudet for fagopplæring.
 

Ulike ordninger

Fullført fagopplæring dokumenteres med et fagbrev eller svennebrev. Dette kan man oppnå som lærling, praksiskandidat, eller gjennom ordningen fagbrev på jobb.

Ungdom som trenger et tilpasset utdanningsløp, kan bli lærekandidater.

Som lærekandidat avsluttes opplæringen med en kompetanseprøve, som er en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve.

Fagopplæring for voksne

Gjennomsnittsalderen for fullføring av yrkesfag i Norge er 27 år. Én av grunnene til at mange tar fag- eller svennebrev i voksen alder, er at ordningene praksiskandidat og fagbrev på jobb legger til rette for det.

Hele én av tre som avlegger fag- eller svenneprøve gjør det som praksiskandidat. Dette er en ordning som er tilpasset voksne som har jobbet flere år som ufaglært.