Grunnskole

Hvor mange går på grunnskole i Innlandets kommuner, og hvordan er grunnskolepoengene som danner grunnlaget for inntak på videregående?
 

Om grunnskoletrinnet

Grunnskolen er en gratis, obligatorisk skolegang for barn i alderen 6–16 år. Også asylsøkere og andre som kommer til Norge med ønske om å bosette seg her, kan ha rett og plikt til opplæring. 

Stadig bedre karakterer

Elever i grunnskolen har fått bedre karakterer de siste årene.

Jenter har litt bedre karakter enn gutter etter 10. trinn. På nasjonale prøver gjør gutter det bedre enn jenter i regning og engelsk. For 15-åringer viste testen PISA 2018 at gutter leser dårligere enn jenter.  

Hva er grunnskolepoeng?

Grunnskolepoeng beregnes ved å legge sammen alle de avsluttende karakterene på vitnemålet (standpunkt- og eksamenskarakterer), og dele på antall karakterer. Deretter multipliseres gjennomsnittet med 10.

Elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, er ikke med i beregningene.  

Grunnskolepoeng blir brukt til å rangere elever ved inntak til videregående skole. Grunnskolepoengene har dermed stor betydning for om eleven kommer inn på førstevalget sitt av skole eller programfag.  

Grunnskolepoeng og videregående opplæring 

Det er en klar sammenheng mellom elevenes faglige resultater i grunnskolen og på videregående.

Resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn har stor betydning for resultater på nasjonale prøver på 8. trinn, og resultater fra nasjonale prøver på 8. trinn har stor betydning for avgangsresultater fra 10. trinn.

Videre har avgangsresultater fra 10. trinn stor betydning for resultater i videregående skole (NIFU 2020 og Kunnskapsdepartementet 2014).