Opplæring for voksne innvandrere

Mange voksne som innvandrer til Norge, får tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap eller å delta i et introduksjonsprogram. Målet er at voksne innvandrere skal få relevant kompetanse til å delta i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv i Norge.
 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for at voksne innvandrere får opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Deltakerne får opplæring i norsk språk og kunnskap om det norske samfunnet.

Alder og type oppholdstillatelse avgjør hvem som er i målgruppen for opplæringen.

Introduksjonsprogram

Målgruppen for introduksjonsprogrammet er flyktninger og deres familiemedlemmer mellom 18 og 55 år som får bolig i en kommune. Dette er som regel personer som ikke har økonomi til å betale for egen bolig, fordi de har flyktet fra et annet land.

Introduksjonsprogrammet inneholder minimum

  • opplæring i norsk
  • opplæring i det norske samfunnet
  • kurs i livsmestring
  • opplæring om det norske arbeidslivet eller utdanning

Etter introduksjonsprogrammet

En del flyktninger er ikke i arbeid eller utdanning etter at de er ferdige med introduksjonsprogrammet.

Én av årsakene er at mange flyktninger får helseproblemer etter å ha opplevd traumer og lidelser.

Diskriminering i arbeidslivet, kulturforskjeller og lav eller lite relevant kompetanse er eksempler på andre årsaker.

Antallet varierer

Hvor mange personer som deltar i opplæring for voksne innvandrere, varierer mellom kommuner og over tid.

Regelverket som bestemmer hvem som skal få tilbud om opplæring for voksne innvandrere, har endret seg gjennom årene.

Hvor mange som innvandrer til Norge endrer seg også med tiden.

Faktorer som krig, naturkatastrofer, arbeidsmarkedet og regelverk om innvandring påvirker hvem og hvor mange som innvandrer til Norge.