Utdanningsnivå

Utdanningsnivå har en sterk sammenheng med jobbmuligheter, livskvalitet og til og med estimerte leveår. Utdanningsnivået blant den voksne befolkningen i Innlandet er lavere enn nasjonalt, men det øker både i Innlandet og i landet for øvrig.
 

Sosial bakgrunn har mye å si

Elevenes sosiale bakgrunn har mye å si for skoleresultatene deres. Foreldrenes utdanning har både direkte og indirekte påvirkning på resultatene. Det ser vi gjennom karakterene fra grunnskolen (grunnskolepoeng) som videre påvirker resultatene i videregående opplæring og høyere utdanning.

Når foreldrene har høy utdanning, får elevene bedre karakterer.

Når vi tar hensyn til både direkte og indirekte påvirkninger, er det sosial bakgrunn som har størst betydning for videre utdanning (NIFU 2020). 
 

Lavere utdanningsnivå i Innlandet enn nasjonalt

Utdanningsnivået blant den voksne befolkningen i Innlandet er lavere enn nasjonalt. Som i landet for øvrig, er utdanningsnivået i Innlandet økende.  

Cirka 3 av 10 av den voksne befolkningen i Innlandet har grunnskole som høyeste utdanning. 

Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder innbyggernes utdanningsnivå.