Regionale kompetanseindikatorer

Regionale kompetanseindikatorer er et felles indikatorsett for måling- og sammenlikning av kompetanse mellom de forskjellige fylkene i Norge. Hvor stor er arbeidsstyrken i Innlandet eller din hjemkommune? Hvordan er arbeidsmarkedsbalansen? Hvordan er forutsetningene for større endringer i arbeidsmarkedet i Innlandet og Innlandets kommuner? 

Portal for regionale kompetanseindikatorer

Regionale kompetanseindikatorer er et verktøy utviklet for å gi innsikt i kompetansebehov og -ressurser i ulike regioner i Norge. 

Portalen som nå er lansert på utdanning.no/rki tilbyr en brukervennlig plattform der man kan utforske og analysere data om kompetanse og utdanning på regionalt nivå.

For mange av indikatoren er det også mulig å se resultater på kommunenivå. 

Dette verktøyet er utviklet basert på et kunnskapsgrunnlag som ligger tilgjengelig i pandaanalyse.no.

Hva er regionale kompetanseindikatorer?

Regionale kompetanseindikatorer gir en oversikt over kompetanseprofilen i ulike regioner, inkludert informasjon om utdanningsnivå, yrkesdeltakelse og etterspørsel etter spesifikke kompetanser. 

Dette gir et detaljert bilde av hvordan kompetansen fordeler seg i landet og hvor det er behov for ytterligere ressurser og innsats.

Temaer som dekkes i portalen

Portalen dekker fem hovedtema som er sentrale for å forstå kompetansesituasjonen i ulike regioner:

  • Arbeidsstyrken: Arbeidsstyrkens størrelse i forhold til befolkningen forteller oss mye om robustheten i arbeidsmarkedet.
  • Arbeidsmarked: Hvordan er forholdet mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft?
  • Tilgang på formell kompetanse: Hvordan er utdanningsnivået, og hvor attraktive er de ulike regionene for søkere til fagskole, høgskoler og universiteter? 
  • Behov for mer etter- og videregåendeutdanning: Dette temaet belyser i hvor stor grad sysselsatte og voksne deltar i etter- og videreutdanning.
  • Svak tilknytning til arbeidslivet: Mange har havnet utenfor utdanning og arbeidsliv, eller har en svak tilknytning til arbeidslivet. Oversikt over denne andelen av befolkningen er viktig i utformingen av regional kompetansepolitikk.

Hva kan regionale kompetanseindikatorer brukes til?

Gjennom portalen utdanning.no/rki får man tilgang til oppdaterte data og analyser som kan gjøre det lettere å forstå og møte de regionale kompetansebehovene. Ved å benytte seg av denne ressursen kan både offentlige og private aktører bidra til en mer balansert og behovstilpasset utvikling i Innlandet eller sin hjemkommune.

Indikatorene er utviklet for å dekke et bredt behov. Indikatorsettet kan blant annet brukes til å planlegge utdanningstilbud, brukes inn i karriererådgivning, brukes for å utvikle strategier for å møte kompetansebehovet i sin kommune eller region, eller av bedrifter og arbeidsgivere i strategiarbeid og kompetanseutvikling. 

Alle indikatorene har resultater for Innlandet, og vi kan sammenligne Innlandet med andre fylker eller nasjonale tall. 

For mange av indikatorene er det mulig å se på kommuners resultater, og velge om du vil sammenligne med Innlandet, nasjonale tall, eller kanskje kommuner du vet er relevant å sammenligne din hjemkommune med.

For mange av indikatorene er det også mulig å bryte ned på for eksempel kjønn, alder eller utdanningsnivå.

Eksempler på funn for Innlandet

Om du går inn på temaet “Arbeidsstyrken” kan du blant annet se at Innlandet har en relativt lav andel av befolkningen som er en del av arbeidsstyrken, sammenlignet med andre fylker. 

Under samme tema kan du også se at Innlandet er blant fylkene med lavest andel sysselsatte med universitets- og høgskoleutdanning.

Men Innlandet kommer også godt ut på en rekke indikatorer. Under temaet “Behov for mer etter- og videreutdanning” kan du se at Innlandet har en høy andel sysselsatte som deltar i videreutdanning. 

Innlandet har en høy andel sysselsatte som deltar i videreutdanning. 

Dette indikerer vilje til kompetanseheving og god tilpasningsevne blant sysselsatte Innlandet. 

Om portalen 

Portalen ligger på utdanning.no/rki , og ble lansert juni 2024.

Siden er utviklet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), og kvalitetssikres av fylkeskommunene. Data oppdateres årlig. 

Ønsker du å bruke statistikken eller grafikken inn i dine egne rapporter? I portalen kan du velge å laste ned excelfil med ønskede data, bilde av grafikken, eller hente ned API slik at du kan bygge det inn i dine egne nettsider og få automatiske oppdateringer når det kommer nye tall. 

Finner du noe interessant kan du også enkelt dele lenke direkte til grafen du har sett på, med de valgene du har gjort.

Lurer du på hvorfor nettopp disse temaene og indikatorene ble valgt ut, eller vil du lære mer om hver enkelt indikator? Da kan du bruke rapporten portalen er basert på. Rapporten ligger tilgjengelig for alle i pandaanalyse.no.

 

Bilde av forsiden for portalen for regionale kompetanseindikatorer - Klikk for stort bildeBilde fra portalen for regionale kompetanseindikatorer utdanning.no/rki

 

Utdanning.no/rki