Tildelinger til næringlivet

Statistikkbanken for næringspolitiske virkemidler viser tildelingene næringslivet har fått fra offentlige aktører. Her kan du se hvilke støtteordninger næringslivet i Innlandet har brukt, og hvor mye støtte som har blitt utdelt fra de ulike aktørene. 

Inneholder data fra en rekke offentlige aktører

Statistikkbanken ble etablert etter initiativ fra Nærings- og fiskeridepartementet på våren 2020, og oppdateres månedlig.

Oversikten inneholder data fra en rekke offentlige virkemiddelaktører:

Eksportkreditt, ENOVA, GIEK, Fylkeskommunene,  Horisont 2020, Innovasjon Norge, Investinor, NAV, Norges forskningsråd, Nysnø, Siva, Skatteetaten og SkatteFUNN. 

Hva er virkemiddelaktører?

Virkemiddelaktører er offentlige virksomheter som tilbyr ulike former for bidrag til næringslivet.

Hvordan bruke oversikten

I oversikten kan det filtreres på ulike variabler, som hvilken virkemiddelaktør som har tildelt midler, eller hvilket fylke bedriften som får støtte holder til i. Også kompensasjonsordningene som ble etablert i tilknytning til koronakrisen er med i oversikten.

Hvilke tilskudd har næringslivet i Innlandet fått?

Oversikten viser blant annet at litt over 5000 bedrifter i Innlandet fylke har fått tilskudd på totalt ca. 2,4 milliarder kroner fra januar 2020 til desember 2022.

Industribedrifter fra Innlandet har fått mest i tilskudd, etterfulgt av reiselivsbedrifter.

Denne rapporten er utarbeidet av Nærings- og fiskeridepartementet (regjeringen.no)