NHO nøkkeltall

Her presenterer vi oppdaterte resultater av NHOs medlemsundersøkelse og NHOs kompetansebarometer.

NHOs medlemsundersøkelse

NHOs medlemsundersøkelse gjennomføres ved bruk av et nettbasert skjema som er sendt til alle NHOs medlemsbedrifter. Alle visualiseringene på denne siden er oppdatert med tall fra siste måling, der ikke annet er oppgitt.

Resultatene er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet. En stemme er en stemme, enten bedriften er liten eller stor, og uavhengig av hvilken bransje den representerer. 

NHOs kompetansebarometer

NHOs kompetansebarometer er en undersøkelse av medlemsbedriftenes behov for kompetanse etter fagområder og utdanningsnivåer, og behovet for ulike yrkesfag, fagskoleutdanninger og ingeniørtyper.

Undersøkelsen er gjennomført årlig siden 2014. Nye temaer i årets undersøkelse er IKT-kompetanse, grønn omstilling og dimensjonering av kompetansebehov.

Du finner også rapportene på nho.no

NHOs medlemsundersøkelse

NHOs kompetansebarometer

Om NHO