Reiseliv

Innlandet er blant de fylkene som tiltrekker seg flest tilreisende hvert år, og spesielt nordmenn legger turen hit. Verdiskapingen i denne sektoren øker stadig. 

Viktig for Innlandets verdiskaping

Reiselivsnæringene i Innlandet bidro med omtrent 6 milliarder kroner i verdiskaping i 2018. Det utgjør om lag 4 prosent av den totale verdiskapingen i Innlandet.

Siden 2011 har det vært en stadig vekst i verdiskapingen. 

Reiselivet skaper mange arbeidsplasser

I Innlandet jobber cirka 8 % i reiselivsnæringene. De fleste jobber innen serverings- og overnattingsbransjen. 

Flere millioner overnattinger i året

I 2022 var det 3,3 millioner registrerte overnattinger i Innlandet.

Nordmenn stod for cirka 94 prosent av overnattingene.

Tyskland var det største utenlandske markedet i Innlandet i 2022. Deretter kom Sverige og Danmark.

Lillehammer er Innlandskommunen med flest overnattingsturister, og i 2022 hadde Lillehammer over 375 000 registrerte overnattinger. Kun 93 000 av disse overnattingene var av utenlandske gjester.