Økonomiske forventninger

Sparebank 1 Østlandets forventningsundersøkelse viser graden av optimisme på ulike indikatorer for økonomisk utvikling. I tillegg vises forventningene til veksten i norsk økonomi generelt, og ulike forhold som er relevante for tida med koronavirus.

Undersøkelsen for andre kvartal ble gjennomført av Kantar for SpareBank 1 Østlandet i perioden 21. mai til 15. juni 2021 blant et representativt utvalg på 1000 bedrifter og 1000 privatpersoner i Innlandet, Oslo og Akershus. 

Bedriftene forventer høyere vekst og etterspørsel

Undersøkelsen i andre kvartal 2021 viser at bedriftene har spesielt høye forventninger til vekst i etterspørsel og omsetning. Forventningene til landets økonomi har økt markant fra samme tid i fjor, både blant forbrukere og bedrifter. Samtidig har husholdningenes forventninger til egen økonomi holdt seg positiv gjennom hele korona-perioden.

Positive forventninger i alle næringer

I samtlige næringer var det positive forventninger.

Uteliv og reiseliv hadde snudd fra størst pessimisme til høyest optimisme i løpet av et år.

Også i industrien var det en betydelig økning i forventninger.

Størsteparten av varehandelen, eiendom, bygg/anlegg og primærnæringene ble mindre rammet av koronaen enn fryktet. Men også i disse bransjene er det økte forventninger.

Les mer på Sparebank 1 Østlandet sine nettsider