Økonomiske forventninger

Sparebank 1 Østlandets forventningsundersøkelse viser graden av optimisme på ulike indikatorer for økonomisk utvikling, blant både privatpersoner og bedrifter i Innlandet.

Om forventningsundersøkelsen

Forventningsundersøkelsen kartlegger grad av optimisme på ulike nøkkelindikatorer for økonomisk utvikling, samt andre aktuelle temaer, blant både privatpersoner og bedrifter.

Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året. De nyeste resultatene er fra november 2023.

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar for SpareBank 1 Østlandet.

Utvalget består av 458 privatpersoner, og 590 bedrifter i Innlandet. Det er også gjennomført intervjuer i øvrige deler av Østlandet, som gjør det mulig å sammenligne Innlandets resultater med hovedstadsregionen.

Privatpersoner i Innlandet har lave økonomiske forventninger for 2024

Innlendingers forventninger til økonomien er generelt på et ganske lavt nivå, men var noe bedre i siste måling, sammenlignet med de to foregående undersøkelsene.

Det flest innlendinger bekymrer seg for når det gjelder egen økonomi er økte priser på mat, strøm eller andre varer og tjenester. 

Hele 65 % oppgir at de i stor grad er bekymret over økte matvarepriser. 

12 % bekymrer seg for arbeidsledighet i husstanden, noe som er en svak nedgang fra de to foregående målingene.

Over halvparten av innlendingene oppgir at de opplever sin egen økonomi balansert. Men 27 %, altså over en fjerdedel av oss innlendinger, opplever privatøkonomien som trang, og 4 % opplever det som kritisk.

3 av 4 innlendinger planlegger å redusere utgiftene sine i 2024

Hele 77 % sier at de kommer til å redusere en eller flere utgifter i 2024. 

Utgifter knyttet til restauranter/take away/uteliv og ferie/reiser/opplevelser er områdene hvor flest oppgir at man planlegger å redusere.

27 % sier at de vurderer å selge unna ting som klær, utstyr og elektronikk i 2024 for å bedre sin økonomiske situasjon. 22 % vurderer å droppe ferie sommerferie i 2024.03.22

Nedgang i bedrifters økonomiske forventninger

Blant bedrifter i Innlandet har det vært en svak nedgang på i økonomiske forventninger. 

Det har vært nedgang i forventninger blant bedrifter i hovedstadsregionen også, men forventningene er lavere i Innlandet.

De største bekymringene blant bedrifter i Innlandet er for prisene på strøm, drivstoff og råvarer. 

Dette er bekymringer blant over 50 % av bedriftene. 16 % er bekymret for konkurs.

Trang økonomi for mange bedrifter i Innlandet

Nesten halvparten av alle intervjuede bedrifter (48 %) oppgir at de opplever at bedriften har en balansert økonomi, men hele 36 % oppgir at bedriftsøkonomien oppleves som trang. 

8 % svarer at økonomien i bedriften er kritisk.

 

Se flere resultater og les hele rapporten på Sparebank 1 Østlandet sine sider.