Skoleskyss

Her finner du tall på elever med skoleskyss.

Innlandet er fylket hvor flest har skoleskyss

Tall fra 2021 viser at Innlandet fylke har den største andelen elever med skoleskyss i Norge. En av grunnene til dette, er at mange bor langt nok unna skolen til å få tilbudet.

Skoleskyss til elever i grunnskole og videregående skole

I Innlandet har over 41 % av alle elever skyss til skolen. Dette fordeler seg på elever i grunnskolen med 38 % og elever i videregående skole med 55 %.