Skoleskyss

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyssen, både for elever i grunnskolen og videregående skole. Innlandet er et spredtbygd fylke, og mange elever har krav på fri skoleskyss. Her finner du tall på elever med skoleskyss.
 

Innlandet er fylket hvor flest har skoleskyss

Tall fra skoleåret 2023 / 2024 viser at Innlandet fylke har den største andelen elever med skoleskyss i Norge. Mange bor langt unna skolen.

Innlandet er landets mest spredtbygde fylke. Cirka 40 % av befolkningen bor utenfor byer og tettsteder.

Skoleskyss til elever i grunnskole og videregående skole

I Innlandet har over 41 % av alle elever skyss til skolen, fordelt slik:

  • 39 % av elevene i grunnskolen
  • 55 % av elevene i videregående skole

Hvem har rett på fri skoleskyss?

Elever har rett på fri skoleskyss hvis de har:

  • over 2 km gangavstand mellom hjem og skole i 1. klasse
  • over 4 km gangavstand mellom hjem og skole i 2.–10. klasse
  • over 6 km avstand mellom hjem og videregående skole

Elever kan også ha rett på fri skoleskyss hvis de har en varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse eller særlig farlig eller vanskelig skoleveg.