Hjortevilt som dør i trafikken

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr. Statistikken viser hjortevilt som er registrert omkommet eller drept i bil- eller togtrafikk.
 

Året i rapportene er jaktår, som går fra 1. april til 31. mars året etter. Rapportene oppdateres årlig, i slutten av juni hvert år.

Statistikken ble startet i jaktåret 1965/66. Fra jaktåret 1990/91 ble tallene fordelt på hanndyr, hunndyr og kalv. I enkelte tilfeller må man bruke skjønn for å bestemme dyrets kjønn og/eller alder.
 

I utgangspunktet skal alle døde dyr utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir det ikke alltid utført. Tallene kan derfor anses som minimumstall. 

Nesten alle kommunene i Innlandet er med i statistikken.