Fylkesveger

Innlandet har mange gjennomfartsårer som knytter de ulike regionene og landsdelene sammen. Fylkeskommunen har ansvaret for å bygge, drifte og vedlikeholde fylkesvegene. Her kan du finne tall på kostnadene.
 

Rapporten gir de viktigste nøkkeltallene for kostnader knyttet til drift, vedlikehold og utbygging av fylkesveger.

Statistikken bygger på data fra fylkes- og kommuneregnskapet, egne KOSTRA-samferdselsskjemaer samt register i SSB (befolkning) og Vegdirektoratet.

På grunn av regionreformen er ikke alle tallene for veginfrastruktur i KOSTRA (egenrapportert statistikk fra alle kommuner og fylker) direkte sammenlignbare før og etter 2020. Noen av rapportsidene viser derfor bare tall etter regionreformen 1.1.2020.

Innrapporterte tall publiseres 15. mars og oppdateres 15. juni hvert år.