NAV bedriftsundersøkelse 2024

Én av fem bedrifter i Innlandet planlegger å ansette flere, men mange sliter med å finne ønsket kompetanse.

NAV bedriftsundersøkelse gjennomføres hvert år. Et utvalg av offentlige og private virksomheter i Norge med flere enn

Kvinne som ser mot kamera og smiler - Klikk for stort bildeKompetansebehov i bedrifter i Innlandet NA

 tre ansatte blir spurt om rekrutteringsbehov og rekrutteringsproblem. 

I 2024 ble 1073 bedrifter i Innlandet valgt ut, og 955 (89 %) av dem svarte på årets undersøkelse. 

Les mer om NAVs bedriftsundersøkelse på nav.no

En av fem bedrifter planlegger å ansette flere

Undersøkelsen viser at en av fem bedrifter planlegger å ansette flere det kommende året, mens 9 prosent indikerer de trolig vil nedbemanne. Det resulterer i en nettoforventning på 11 prosent, og den er 0,4 prosentpoeng høyere enn den var i 2023. (Se mer om tidligere år på innlandsstatistikk.no

Innlandet har en mangel på 2975 ansatte i 2024.

De tre næringsgruppene på topp er:

 1. ‘Helse- og sosialtjeneste’ mangler mellom 1145 og 1903 ansatte.
 2.  ‘Varehandel, motorvognreparasjoner’ mangler mellom 157 og 372 ansatte.
 3.  ‘Jordbruk, skogbruk og fiske’ mangler mellom 56 og 351 ansatte.

 De fem yrkene som har størst behov for bemanning i 2024 er:

 1. Sykepleiere mangler 525 ansatte (mellom 389 og 632 ansatte)
 2. Helsefagarbeidere trenger 400 flere ansatte (mellom 231 og 587 ansatte)
 3. Legespesialister mangler 175 ansatte (mellom 121 og 224 ansatte)
 4. Vernepleiere mangler 100 ansatte (mellom 72 og 123 ansatte)
 5. Plante- og husdyrprodusenter planlegger å rekruttere 100 personer (mellom 14 og 167 ansatte)

Flere bedrifter mislyktes med å få tak i den kompetansen de søkte

Det er mange ledige stillinger i Innlandet, men 14 % av arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen sier de mislyktes med å få tak i den kompetansen de søkte. 

Dette er de fire næringsgruppene med den høyeste andelen av bedrifter som ikke har kunnet ansatte personer på grunn av arbeidssøkerne manglet ønsket kompetanse:

 1. Helse- og sosialtjenester (32 %)
 2. Produksjon av metallvarer (22 %)
 3. Nærings- og nytelsesmidler (17 %)
 4. Undervisning (16 %) 
Produksjon av materialer - Klikk for stort bildeProduksjon av materialer Tom Richard Lillejordet

I løpet av de siste tre månedene (fra datoen for intervjuet) har seks prosent av bedriftene svart at de har måttet ansette personer med lavere eller alternativ formell kompetanse. 

‘Produksjon av maskiner og utstyr’ (17 %), ‘Finansierings- og forsikringsvirksomhet’ (13 %), ‘Produksjon av metallvarer’ (11 %) og ‘Helse- og sosialtjenester’ (11 %) er de fire næringsgruppene med den høyeste andelen av bedrifter som har ansatt personer med lavere eller alternativ formell kompetanse i løpet av de siste 3 månedene. 

'Helse – og sosialtjeneste er den eneste næringsgruppen som har årlig økning i antall ønsket ansatte i undersøkelsene i de siste 5 årene. 

‘Bygg- og anleggsvirksomhet’, ‘eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting’ og ‘overnattings- og serveringsvirksomhet’ er de næringene som fortsatt har behov for mer arbeidskraft i 2024, men som har en årlig nedgang i antall ønsket bemanning i de siste 3 årene.