Søkertall til studier i Innlandet

Det er mange søkere til nett- og deltidsstudier på universitet og høgskoler i Innlandet. 

Tall fra samordna opptak viser søkere til studier i Innlandet. 

Nettbaserte og deltidsstudier er populært

Hender jobber på pc med kalkulator ved siden av - Klikk for stort bilde Mostphotos

De sju mest populære studieprogrammene blant førsteprioritetssøkere til universitet eller høgskole i Innlandet er nettbaserte og/eller deltidsprogrammer.  

Det var flest som hadde studiet organisasjon og ledelse (deltid/nettbasert) ved Høgskolen i Innlandet som førsteprioritet. 1279 hadde dette som førsteprioritet, mens det kun er 200 planlagte plasser. 

Helse og økonomi på topp

Det er helsefag og økonomi som er blant de mest ettertraktede studieområdene for førstevalgssøkere ved universitet og høgskoler i Innlandet.

På fagskoler i Innlandet er helsefag (pleie og omsorg) og teknologifag (bygg og anlegg) de to mest populære studieområdene blant førstevalgsøkere.

Søkertall på universitet/høgskoler i Innlandet

På tvers av alle 31 utdanningsområder ved universitet og høgskoler, ser det slik ut:

Planlagte studieplasser

Disse utdanningsområdene har flest planlagte studieplasser:

 1. Økonomi og administrasjon har 1445 plasser (27 % av de planlagte studieplasser)
 2. Helsefag – sykepleier har 545 plasser
 3. Samfunnsfag har 430 plasser

Helsefag – medisin har lavest antall planlagte studieplasser med 20.

Studieretninger med flest førstevalgssøkere 

Førstevalgssøkere er de som har et gitt studieprogram som sitt førstevalg.

På universitet og høgskoler i Innlandet har økonomi og administrasjon det høyeste antallet førstevalgssøkere med 4338, etterfulgt av samfunnsfag med 1148 søknader og helsefag – sykepleier med 770 søknader. 

På nasjonalt nivå er det de to samme studieretningene med flest og nest flest førstevalgssøkere som i Innlandet, mens juss har tredjeflest søkere (mot sykepleier i Innlandet). 

Ergoterapeut har det laveste antallet førstevalgsøkere i Innlandet med 16 søknader.

Antall førstevalgsøkere per studieplass

Disse utdanningsområdene har flest søkere per studieplasser:

 1. Helsefag – fysioterapi har 8,33 søkere per studieplass
 2. Helsefag – medisin har 7,4 søkere per studieplass
 3. Helsefag – ernæring har 6,5 søkere per studieplass

Helsefag ergoterapeut har det laveste antallet førstevalgsøkere per studieplass med 0,46.

Bruk rapporten under til å se detaljerte tall. Rapporten kan forstørres med pilene i nederste høyre hjørne. 

Søkertall på fagskoler i Innlandet

Dataene er hentet fra Samordna opptak. Flere private fagskoler har egne opptaksprosesser og er ikke nødvendigvis med i det nasjonale Samordna opptak-systemet.

Planlagte studieplasser

Disse studieprogrammene har flest planlagte studieplasser:

 1. Teknologifag med retning bygg og anlegg med 333 plasser (30 % av planlagte studieplasser på fagskolene i Innlandet) 
 2. Helsefag - pleier og omsorg med 280 plasser
 3. Økonomi og administrasjon med 155 plasser

Studieretninger med flest førstevalgssøkere

Totalt sett har fagskolene i Innlandet 1612 førstevalgssøkere via Samordnet opptak i 2024.

Det var flest søkere til:

 1. Helsefag – pleie og omsorg med 554 søkere (35 % av antall søkere førstevalg fagskole)
 2. Teknologifag – bygg og anlegg med 373 søkere
 3. Økonomi og administrasjon med 262 søkere