Idrett og fysisk aktivitet

Idrett og fysisk aktivitet er en viktig arena for mennesker i alle aldere, og er viktig for læring, sosialisering, helse og livskvalitet.

I 2018 var det 151 840 aktive medlemmer innenfor ulike idretter i Hedmark og Oppland, fordelt på 944 klubber og lag.

Fotball, håndball, ski, gym og turn er de største idrettene, mens motorsport er den idretten som har hatt størst prosentvis vekst de siste årene.

Ser vi kun på den voksne befolkningen, oppgir 18 prosent at de selv er aktive medlemmer i et idrettslag. 

I Innlandet er bare 3 av 10 så aktive som de bør være.

Som hovedtendens er det ikke store forskjeller mellom fysisk aktivitet blant Innlandets befolkning, sammenlignet med Norge som helhet.

Innlandet har for øvrig en større andel som tar skiturer i fjell, skog eller mark enn landsgjennomsnittet, samt flere som driver med jakt.

Innlandet skiller seg også ut ved at flere barn bruker mer enn fire timer foran en skjerm utenom skolearbeid, sammenlignet med landsgjennomsnittet.

52 prosent av ungdomsskoleelevene i Innlandet er ikke aktive i et idrettslag. 

Det største frafallet i organisert idrett er i ungdomsskolealder og overgang til Vg1 (9. klasse til Vg1).

Vi ser i samme alder at de tidligere idrettsaktive ungdommene går over fra organisert idrett til ulike former for egenorganisert aktivitet.

Til toppen