Bibliotek

I tillegg til å være en lovpålagt uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, er bibliotekene viktige lokale samlingssteder for kultur, kunnskap, informasjon og livslang læring.

Folkebibliotekene eies og drives av kommunene. Folkebibliotekene har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling, og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i fylket.

Innlandet fylkesbibliotek er et kompetansesenter for alle folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skoler i Innlandet. Fylkesbiblioteket i Innlandet ønsker å oppleves som ledende og nytenkende, og tar i bruk ny forskning innen bibliotekfeltet.

I Innlandet administreres arbeidet med e-bøker og e-lydbøker i et konsortium. Det er Innlandet fylkesbibliotek som administrerer konsortiet, men alle folkebibliotek og VGS-bibliotek deltar.

Relativt sett til antall innbyggere har Innlandet flere bøker (høyere bokbestand), mer besøk, og mer utlån enn landsgjennomsnittet.

Til toppen