Lav ledighet i Innlandet i august

I Innlandet var bare 1,4 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledige ved utgangen av august. 

pc jobb - Klikk for stort bildeVed utgangen av august var 1,4 % av arbeidsstyrken i Innlandet registrert som helt ledige. Det tilsvarer 2 576 personer. Innlandet er blant fylkene med lavest ledighet. Ledighetsprosenten i Norge er på 2,0 %.

Det var 71 flere helt ledige og 138 flere delvis ledige nå enn ved utgangen av forrige måned. NAV viser til at vi nå ser tegn til at nedgangen i ledigheten er i ferd med å stoppe opp. Økt ledighet blant de unge bidro mest til den økte ledigheten i Innlandet. 

Blant fylkets kommuner er ledigheten lavest i Lom, Skjåk, Tynset og Sør-Aurdal. Her var andel helt ledige i august på under 0,5 %.

Den høyeste ledigheten finner vi i Grue, Trysil og Eidskog. Her var andel helt ledige i august på over 2 %. Det er fortsatt et lavt nivå. 

Se oppdatert rapport om Arbeidsledige i Innlandsstatistikk, og se pressemeldingen fra NAV for ytterligere informasjon om de siste tallene.