Andelen uføre øker i Innlandet

Antall og andel mottakere av uføretrygd i Innlandet har økt.

Varmer seg i pledd - Klikk for stort bildeI 3. kvartal 2022 var det registrert 31 992 mottakere av uføretrygd i Innlandet. Dette tilsvarer 14,0 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år, som er en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 3. kvartal 2021.

Hva er uføretrygd?

Uføretrygd er ment å være et sikkerhetsnett for dem som blir stående utenfor eller faller ut av arbeidslivet på grunn av dårlig helse.

Personer i aldersgruppen 18–67 år som har fått varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom, skade eller handikap, kan få uføretrygd.

Økning i antall uføre

Antall uføre i Innlandet har økt med 58 personer siden forrige kvartal. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2021 har antallet uføre økt med 530 personer (1,7 prosent).

Tolga hadde lavest andel uføre

Blant kommunene i Innlandet var det Tolga som hadde lavest andel uføre 3. kvartal 2022 med 7,0 prosent. Søndre Land hadde høyest andel med 21,4 prosent.

Se mer informasjon

Du finner oppdatert statistikk om uføre i Innlandet her på Innlandsstatistikk.

Du kan også finne mer informasjon på nettsidene til NAV Innlandet (ekstern lenke) hvor vi henter statistikken fra.