641 nye Innlendinger i andre kvartal 2023

I Innlandet er vi nå 374 605 innbyggere.

Små søte babyføtter - Klikk for stort bildeSmå søte babyføtter Bilde av esudroff fra Pixabay Fylket har hatt en folketilvekst i andre kvartal i år på 336 personer. Det viser tall som kom fra Statistisk sentralbyrå i dag, 23. august 2023. 

Veksten er på 0,09 prosent. Det er lavere vekst enn tilsvarende kvartal i fjor, hvor fylket hadde en vekst på 0,31 prosent. Veksten dette kvartalet er den laveste fylket har hatt siden første kvartal 2022, hvor det var nullvekst. 

Vekst på grunn av innvandring

Folketilveksten til Innlandet kommer av en nettotilflytting på litt over 500 personer. Tilflyttingen skyldes en nettoinnvandring på 673 personer.

Innvandringen til fylket er på et høyt nivå med 1214 personer. Samtidig er utvandringen også økende med 541 personer. Utvandringen er dermed på det høyeste nivået som er målt i andre kvartal siden 2015.

Det har vært innenlandsk nettofraflytting fra Innlandet. Den innenlandske tilflytting er høyere enn tidligere år (4 300 personer), men samtidig er den innenlandske fraflytting tilsvarende høy (4 450 personer). Fylket har en økende flytteaktivitet: mange flytter inn og mange flytter ut. 

I sum er det litt flere som flytter ut enn inn målt i innenlandsk flytting. Det er derfor kun på grunn av fortsatt høy innvandring at Innlandet har folketilvekst i andre kvartal.  

Flere fødte

Med 786 fødte ser vi nå det høyeste nivået på antall fødte i andre kvartal siden 2018. 

Innlandet har likevel landets største fødselsunderskudd på 185 personer i andre kvartal. Det vil si at det dør flere personer enn det fødes. Fødselsunderskuddet er imidlertid lavere dette kvartalet, enn det var i tilsvarende kvartal i fjor. Da var fødselsunderskuddet på 325 personer. 

Det var 971 personer som døde i Innlandet i andre kvartal. Antall dødsfall har gått ned over tid og er nå på det laveste antall siden fjerde kvartal 2021. 

Selv om vi nå ser litt flere fødsler, har fylket ikke en naturlig folketilvekst. Det vil si at folketallet over tid ville blitt mindre og mindre, hvis det ikke kom folk til utenfra. Fylket må derfor få tilflytting for å oppnå folketilvekst.  

Lavere vekst enn landsgjennomsnittet

Innlandet har lavere folketilvekst enn landsgjennomsnittet. Norge har hatt en samlet tilvekst på 0,18 prosent dette kvartalet. Vi er dog ikke blant fylkene med lavest tilvekst.

Disse fylkene har høyere vekst enn landsgjennomsnittet i andre kvartal: 

  • Rogaland (0,38 %)
  • Vestfold og Telemark (0,29 %)
  • Viken (0,28 %) 
  • Agder (0,20 %) 

De øvrige fylker har lavere vekst. Oslo har nå litt lavere vekst enn landsgjennomsnittet (0,11 %), deretter kommer Vestland (0,1 %) og Innlandet (0,09 %). 

Troms og Finnmark har folketallsnedgang (-0,05 %). 

Kommunale variasjoner i folketilvekst

Rendalen har hatt den største folketilveksten blant kommunene i Innlandet i andre kvartal, målt i prosent. Deretter følger Alvdal, Vang og Tolga.

Sør-Fron, Åmot, Sør-Aurdal og Folldal har hatt størst folketallsnedgang, målt i prosent.

Målt i antall personer, har tilveksten vært størst i Kongsvinger, Ringsaker, Løten og Hamar.

Folketallsreduksjonen, målt i antall personer, var størst i Sør-Fron, Åmot, Gjøvik og Trysil. 
Nettoinnflyttingen, inkl. inn- og utvandring, har vært størst til Kongsvinger, Hamar og Ringsaker, mens vi finner det største fødselsoverskuddet i Lillehammer, Vang og Østre Toten. 

Hamar, Ringsaker og Gjøvik har det største fødselsunderskuddet. Det er uvanlig at Innlandet har så markante fødselsunderskudd i flere av de største by-kommunene. Fødselsunderskudd sees ellers typisk i distriktskommuner. I Innlandet ser vi det både i byer og distrikter.   

Finn tall for din kommune

Du finner her de nyeste tallene for din kommune. Gå til rapporten som heter «Folketall og endringer, kvartalstall».