16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Fn17 mål 16 - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 16 handler om å fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave. Mål 16 er viet fredelige og inkluderende samfunn.

Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Dessverre har utviklingen ikke kun gått i riktig retning. I 2022 ble det for første gang registrert mer enn 100 millioner flyktninger og fordrevne, blant annet på grunn av krigen i Ukraina og andre dødelige konflikter.

Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester. I tillegg er det vanskelig å drive sterke statlige institusjoner under en konflikt. Når for eksempel rettsvesenet i et land fungerer dårlig, går det ut over menneskers rettssikkerhet.

Mål 16 i Innlandet

I kunnskapsgrunnlaget til Innlandsstrategien kan du lese om temaet demokrati. 

Gå til temaet demokrati i kunnskapsgrunnlaget.

OECD måler hvor langt byer og regioner er kommet mot sluttmålsettingene for bærekraftsmålene. 

Innlandet er blant de beste regioner i verden på indikatorene for mål 16 (Kilde: OECD). Dette skal sees i en global sammenheng, hvor vi blir målt opp i mot alle andre regioner i verden.

SSB viser hvordan Norge ligger an på globale og nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er ment å supplere de globale indikatorene.​​

Bærekraftshjulet og innlandsstatistikk.no - Klikk for stort bildeInnlandsstatistikk informerer om bærekraftsmålene