10. Mindre ulikhet

Fn17 mål 10 - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 10 har som mål å redusere ulikhet i og mellom land.  

Ulikhet i og mellom land er en grunn til bekymring. Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere, men har ikke automatisk ført til mindre fattigdom.

For å redusere ulikhet i og mellom land må det finnes en rettferdig fordeling av et lands ressurser. De fattigste og marginaliserte gruppene må få muligheter slik at de kan skape bedre levekår for seg selv. Viktige tiltak er lik tilgang til skole og helsehjelp, og gode skattesystemer. 

Tradisjonelt har det vært store økonomiske og sosiale forskjeller i Innlandet, mellom store og rike gårder og små husmannsplasser og primitive skogshusvær. Selv om samfunnet har blitt rikere, får mange innbyggere fremdeles ikke ta del i velstanden.

I Innlandet har vi både sørsamisk urbefolkning og skogfinner, romani/tatere og jøder, i tillegg til mange med innvandrer- og flyktningbakgrunn.  Disse gruppene opplever oftere diskriminering på arenaer som arbeidsliv, utdanning, og politikk og samfunnsliv.

Mål 10 i Innlandet

I kunnskapsgrunnlaget til Innlandsstrategien kan du også lese om: 

Du finner her et utvalg av relevant statistikk for mål 10 i Innlandet:

Folkehelseundersøkelsen i Innlandet har flere spørsmål om temaet: 

SSB viser hvordan Norge ligger an på globale og nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er ment å supplere de globale indikatorene.​​

Bærekraftshjulet og innlandsstatistikk.no - Klikk for stort bildeInnlandsstatistikk informerer om bærekraftsmålene