5. Likestilling mellom kjønnene

FNs bærekraftsmål 5 Likestilling mellom kjønnene - Klikk for stort bilde

FNs bærekraftsmål 5 har som mål at oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.

Verden er i dag et bedre sted for kvinner. Kvinnelig omskjæring og barneekteskap er et mindre problem i dag enn tidligere. Det er imidlertid fortsatt mye som må gjøres for å oppnå likestilling, både internasjonalt og i Norge.

Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter, muligheter til å bestemme over eget liv og avskaffe diskriminerende ordninger. 

Mål 5 i Innlandet 

Her finner du et utvalg av statistikk for mål 5 i Innlandet:

Statistisk sentralbyrå har opprettet et sett med tolv indikatorer, som beskriver graden av kjønnslikestilling på lokalt nivå. Indikatorene har en verdi – en skår – på mellom 0 og 1, der 0 indikerer maksimal kjønnsforskjell og 1 indikerer full likestilling. 

I rapporten under finner du tall for likestilling i demokratisk representasjon:

Du finner tall for lønn for menn og kvinner i rapporten under: 

SSB viser hvordan Norge ligger an på globale og nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er ment å supplere de globale indikatorene.

Bærekraftshjulet og innlandsstatistikk.no - Klikk for stort bildeInnlandsstatistikk informerer om bærekraftsmålene