5. Likestilling mellom kjønnene

FNs bærekraftsmål 5 Likestilling mellom kjønnene - Klikk for stort bilde

FNs bærekraftsmål 5 har som mål at oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.

Verden er i dag et bedre sted for kvinner. Kvinnelig omskjæring og barneekteskap er et mindre problem i dag enn tidligere. Det er imidlertid fortsatt mye som må gjøres for å oppnå likestilling, både internasjonalt og i Norge.

Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter, muligheter til å bestemme over eget liv og avskaffe diskriminerende ordninger. 

Status for mål 5 i Innlandet

Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt. Likestilling bidrar til økt kvalitet og likeverdige tjenester.

Hva gjør Innlandet fylkeskommune? 

Likestilling må inngå i vår samfunnsplanlegging.