Regionale kompetanseindikatorer

Nå kan du enkelt få innsikt i Innlandets kompetansebehov og -ressurser.

Nytt tema på Innlandsstatistikk

Mennesker som smiler  - Klikk for stort bildeInnlandet har en høy andel sysselsatte som deltar i videreutdanning sammenlignet med resten av landet. Brooke Cagle/ Unsplash

På Innlandsstatistikk kan du nå finne det nye temaet Regionale kompetanseindikatorer

Regionale kompetanseindikatorer er et verktøy du kan bruke for å få oversikt over kompetanseprofilen til Innlandet fylke og din kommune. Dette inkluderer informasjon om utdanningsnivå, yrkesdeltakelse og etterspørsel etter spesifikke kompetanser. 

Verktøyet gir deg et detaljert bilde av hvordan kompetansen fordeler seg geografisk, og hvor det er behov for ytterligere ressurser og innsats.

Sammenlign med resten av landet

De regionale kompetanseindikatorene gir deg mulighet til å sammenligne Innlandet fylke eller din kommune med resten av landet. 

Sammenlignet med resten av landet, har Innlandet blant annet en
•    relativt lav andel av befolkningen som er en del av arbeidsstyrken
•    høy andel sysselsatte som deltar i videreutdanning
•    lav andel sysselsatte med universitets- og høyskoleutdanning

Se mer

Se mer i det nye temaet Regionale kompetanseindikatorer.