Innlandet har høyest andel elever som bruker skoleskyss

I skoleåret 2023–2024 bruker 41% av elevene i Innlandet skoleskyss. Det tilsvarer nesten 21 500 elever. 

52 prosent av elever i videregående opplæring i Innlandet bruker skoleskyss, mens andelen for elever i grunnskolen er 39 prosent.  Det har vært en stabil mengde elever som bruker skoleskyss i Innlandet de siste tre skoleårene.

Tre barn på vei inn på bussen, sola skinner og det er sommerstemning. - Klikk for stort bildeInnlandet er fylket hvor flest elever bruker offentlig skoleskyss. innlandstrafikk

Innlandet er fylket med den høyeste andelen elever som bruker skoleskyss (41%), etterfulgt av Troms og Finnmark (34%), Møre og Romsdal (32%) og Trøndelag (32%). Innlandet er også landets mest spredtbygde fylke. 

I skoleåret 2023–2024 har Viken det høyeste antallet elever som bruker skoleskyss (cirka 47  250 elever), men det utgjør bare 23% av elevene i fylket. I Oslo bruker bare fem prosent av elevene skoleskyss. 

Kommuner hvor flest bruker skoleskyss 
Skolene i Innlandet med høyest andel elever som bruker skoleskyss ligger i kommunene Engerdal (nesten 100 %) og Etnedal (94 %). I disse to kommunene er det ingen videregående opplæring. Dette er samtidig de to kommunene i Innlandet med lavest antall elever i grunnskolen, med 139 elever i Engerdal og 117 elever i Etnedal.  

Ringsaker er kommunen med høyest antall elever som bruker skoleskyss med 2 127 elever, etterfulgt av Hamar (1 568 elever), Gjøvik (1 272 elever) og Kongsvinger (1 152 elever).
 

Finn tall for skoler i kommunen din 
Innlandsstatistikk har en rapport om skoleskyss hvor du kan finne tall for skoler i din kommune. Du finner rapporten her