Idrettens betydning for Innlandet

Hvor mange av oss er aktive innenfor idretten i Innlandet, og hvor høy er verdiskapingen?

Idretten er viktig i Innlandet - Klikk for stort bildeFar og sønn på snowboard NA

Ny rapport fra Østlandsforskning

En ny rapport fra Østlandsforskning ser på idrettens rolle og betydning i Innlandet. 

Østlandsforskning, ved Iveta Malasevska, har kartlagt tilgjengelig informasjon og data, og analyserer økonomisk og sosial verdi av idretten for Innlandet.

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet på Østlandsforskning sine sider.

3 av 10 deltar eller er interessert

Idretten har en viktig plass i Innlandet. Ca.30 % av innbyggerne i Innlandet deltar i idrettsaktiviteter, eller er interessert i dem. 

Skaper verdier

Idrettsnæringen står for 1,5 % av den totale sysselsettingen i Innlandet. Her har det også vært en vekst i sysselsettingen fra 2018 til 2022. 

Det er en høyere konsentrasjon av idrettsrelatert sysselsetting i Innlandet sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

Frivillig arbeid i idretten bidrar betydelig til verdiskapingen i Innlandet. Med omtrent 2 800 årsverk i frivillig arbeid, står regionen for en vesentlig del av den nasjonale verdiskapingen gjennom idrett.

Fra rapporten kan vi lese at den totale økonomiske verdiskapningen i idrettsnæringen var på 1,15 milliarder kroner i Innlandet i 2022. Drift av idrettsanlegg bidro mest til verdiskapingen, mens utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr og andre sportsaktiviteter bidro minst til verdiskaping i 2022. Det har vært en vekst i verdiskapingen på 18 % i perioden 2018 til 2022, som tilsvarer 176 millioner kroner.

Verdiskapingen fra idrettsnæringen utgjør til sammen mindre enn 1 % av den totale verdiskapingen i Innlandet. 
Investeringer i idrettsanlegg har vist seg å være samfunnsøkonomisk lønnsomme, med en forventet lønnsomhet på det dobbelte av investeringsbeløpet. Dette viser idrettens positive effekt på den lokale økonomien.

Helsegevinst

I 2022 var det en total ressursbruk i Innlandet på ca. 1,86 milliarder kroner på idretten. Helsegevinsten av idrett er anslått til å være ca. 13 milliarder kroner. 

Verdiskapingen gir derfor en helsegevinst i Innlandet verdt 11,14 milliarder kroner. 

Ser vi heller på helsegevinsten per medlem i 2022 gir dette en verdiskaping på 89 171 kroner årlig.

Viktige nøkkeltall for idretten i Innlandet

Noen viktige nøkkeltall for idretten i Innlandet:
•    ca. 30 % deltar i idrettsaktiviteter eller er interessert i dem
•    Det finnes 688 idrettslag i Innlandet
•    124 944 medlemmer (per 2022)
•    107 593 aktive idrettsutøvere (per 2022)
•    5 928 idrettsanlegg
•    Idrettsnæringen står for 1,5 % av total sysselsetting
•    Ca. 2 800 årsverk i frivillig arbeid
 

Les om dette og mer i rapporten fra Østlandsforskning.

Du kan også lese mer om idrett i Innlandet på Innlandsstatistikks temaside for idrett.