Hvor kommer tilflyttere til din kommune fra?

Du finner nå nye detaljerte flyttetall på Innlandsstatistikk. 

Nøkkel på en flytteeske - Klikk for stort bildeNøkkel på en flytteeske

Tallene viser hvilke kommuner nye innbyggere kommer flyttende fra, og hvor utflyttere flytter hen. 

Dette er tall som du ikke finner offentlig tilgjengelig ellers, og som presenteres unikt for Innlandets kommuner på Innlandsstatistikk. 

Fra Elverum til Oslo, Hamar eller utlandet

Et par eksempler på hva du finner i statistikken: 

  • Flertallet av de som flyttet fra Elverum kommune i 2022, flyttet til Oslo, Hamar eller utlandet
  • Flertallet av de som flyttet fra Skjåk i 2022 flyttet til Lom, Oslo eller Tønsberg
  • 337 personer flyttet til Stange fra Hamar i 2022
  • 189 barn i alderen 6-12-år flyttet til Lillehammer i årene 2020, 2021 og 2022 i alt

Personvernhensyn gjør at tallene ikke er nøyaktige 

Av hensyn til personvernet er alle tall under fem tatt ut av statistikken. Det betyr at flyttinger til og fra kommuner på under fem personer ikke vises i statistikken. 

Det totale antall flyttinger vil derfor heller ikke være det samme som kommer frem av den øvrige statistikken i rapporten på side to-seks, som er offentlig statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. 

Det anbefales derfor å ikke summere opp tallene på side syv-ti, hvis det ønskes et samlet flyttetall til og fra kommunen. Til dette formålet brukes de øvrige sidene i rapporten.

Side syv-ti i statistikkrapporten kan brukes til å vise hvilke kommuner flertallet av innbyggene flytter til og fra, inkludert en omtrentlig aldersfordeling. 

Aldersfordeling på de som flytter til og fra kommunen

Statistikken viser også hvilken alder de som flytter til og fra kommune har. 

Siden alle tall fordelt på alder kan bli for små å publisere av personvernhensyn, er flyttetallene for 2020, 2021 og 2022 slått sammen når statistikken brytes ned i mindre aldersgrupper. 

Formålet er her å vise hvilken typisk aldersfordeling det er på de som flytter til og fra kommunen. Det kan også gi et mer rettvisende bilde å se dette over tre år, frem for et enkelt år, som kan ha unormale utslag. 

Her finner du tallene

Tallene inngår i statistikkrapporten om flytting, på rapportsidene syv – ti. 

Gå til siden med flytterapporten.