Folkehelseundersøkelsen for Innlandet er nå lansert

Over 25 000 innlendinger har svart på denne store og viktige undersøkelsen, som viser at 3 av 4 trives i nærmiljøet.

Nytt undertema om Folkehelseundersøkelsen er lansert i Innlandsstatistikk

To jenter som ser glade ut, med skatebord under armen - Klikk for stort bilde

Et nytt undertema basert på Folkehelseundersøkelsen 2023 for Innlandet, er nå lansert i Innlandsstatistikk. Undersøkelsen gir ny og lokal kunnskap som kan bidra til å forbedre folks livskvalitet, trivsel og helse. 

Se hele rapporten og les mer om studien under temaet «Helse og livskvalitet».

3 av 4 innlendinger trives i nærmiljøet sitt

Undersøkelsen viser blant annet at:

  • 72 prosent rapporterer stor grad av trivsel i nærmiljøet
  • 68 prosent oppgir at helsen er god eller svært god
  • Gjennomsnittsskåren på tilfredshet med livet er 7,2 på en skala fra 0-10

Se hvordan trivselen i nærmiljøet er i din hjemkommune i rapporten

Kvinner i Innlandet har noe bedre helse enn menn

Ifølge seniorforsker Leif Edvard Aarø fra Folkehelseinstituttet, kommer kvinner noe mer gunstig ut enn menn på flere av utfallene knyttet til helse, helserelatert atferd, livskvalitet og sosiale relasjoner. 

Undersøkelsen viser at unntakene er psykiske plager, søvnproblemer og helseplager i hverdagen, der menn kommer mer gunstig ut enn kvinner (kilde: FHI.no)

Livet blir bedre frem til vi blir 80 år

Undersøkelsen viser at mye blir bedre jo eldre vi blir, i hvert fall frem til vi når 80 år. Ifølge FHI er det en klar sammenheng mellom stigende alder og mindre psykiske plager, mindre ensomhet og mindre alkoholinntak. 

Det er også en sammenheng mellom stigende alder og sunnere kostholdsvaner, samt mer gunstige utfall på livskvalitetsmål (kilde: FHI.no).

Hvordan er folkehelsen i din hjemkommune?

Se resultater for hver enkelt Innlandskommune, eller for Innlandet som helhet.

 Det er også mulig å bryte ned på kjønn og alder.