Flere reiser med buss i Innlandet

Det ble gjennomført nesten 10,8 millioner bussreiser i Innlandet i 2023.
Det gir en vekst på over 9,8 % fra året før. 

Buss utenfor leskur på Resirkula - Klikk for stort bildeBuss utenfor Resirkula Innlandstrafikk

Nesten 10,8 millioner bussreiser totalt i 2023

I 2023 ble det gjennomført imponerende      10 717 629 bussreiser i Innlandet. Det er en økning på 9,8 prosent sammenlignet med i fjor. 

Vi har oppdatert tallene for antall bussreiser fra Innlandstrafikk i 2023. 

Se oppdaterte tall for hele 2023

Økning på over 15 % for betalende reisende

Totalt ble det gjennomført 6 591 884 ordinære reiser med betalende passasjerer. Det gir en økning på 15,3 % sammenlignet med forrige år. Økningen i betalende reisende gjelder for alle reisetyper, inkludert bybuss med 16,4 %, lokallinjer med 12,6 % og regionlinjer med 14,5 %. 

Sammenlignet med det siste ordinære året før pandemien (2019) økte antall ordinære bussreiser (betalende reisende) med omtrent 2,4 %. Antall betalte bussreiser i 2023 er tilbake på samme nivå som før pandemien, og det til tross for at langt flere benytter hjemmekontorløsninger i 2023 enn i 2019. 

Bussreiser varierer per måneder

I 2023 var antall betalende passasjerer høyest i november med over 677 000 reiser, og lavest i juli med nesten 402 000 reiser. Denne trenden er lik også for årene 2022 og 2019.

Topp 5 ordinære reisende per holdeplass

Lillehammer skysstasjon toppet listen med nesten 590 000 reisende i 2023, etterfulgt av Gjøvik skysstasjon med nesten 422 000 reisende. Hamar skysstasjon hadde over 259 000 reisende, Høgskolen-Innlandet- Storhove registrerte nesten 139 000 reisende, og CC Hamar utgjorde den femte mest populære holdeplassen med nesten 130 000 reisende.

Over 20,85 millioner km ble kjørt i regi av Innlandstrafikk

Totalt ble det kjørt 20 852 176 km i regi av Innlandstrafikk i 2023 og det er en nedgang på nesten 1,3 % sammenlignet med 2022. Dette kan primært forklares ved at antall skoledager i 2023 var fire færre enn i 2022.  I 2023 ble det kjørt omtrent 4 480 00 km i Hamarregionen i regi av Innlandstrafikk, nesten 4 290 000 km i Gjøvikregionen og litt over 2 603 000 km i Lillehammerregion. Dette er de tre regionene i Innlandet som hadde høyst antall kilometer kjørt i 2023.

Økning også i skoleskyss

Skolereiser (skoleskyss) utgjorde over 4 125 056 reiser i 2023. Dette tilsvarer en økning på omtrent 1,9 % i forhold til i fjor. 

Les mer om kollektivreiser på Innlandsstatistikks sine nettside.