670 flere sysselsatte i Innlandet

27 kommuner har hatt vekst i sysselsatte i fjor.

Man ser en som sveiser - Klikk for stort bilde

Ved utgangen av 2023 var det registrert 174 630 sysselsatte med arbeidssted i Innlandet. Det var en økning på 670 personer sammenlignet med 2022.

De fem næringssektorene med flest sysselsatte i Innlandet i 2023 var:

 1. helse- og sosialtjenester (25 % av de sysselsatte)
 2. varehandel, reparasjon av motorvogner (12 % av de sysselsatte)
 3. bygge- og anleggsvirksomhet (9,5%  av de sysselsatte)
 4. industri (9 % av de sysselsatte)
 5. undervisning (8,5% av de sysselsatte)

Finansiering og forsikring på topp

De tre næringssektorene med størst økning i sysselsatte i løpet av 2023 er: 

 1. finansiering og forsikring (+ 7%)
 2. elektrisitet, vann og renovasjon (+ 4%)
 3. personlig tjenesteyting (+ 2 %)

De tre sektorene med størst reduksjon i sysselsatte i løpet av 2023 er:

 1. bergverksdrift og utvinning (- 4 %)
 2. informasjon og kommunikasjon (- 4 %)
 3. overnatting og serveringsvirksomhet (- 3 %).

27 kommuner fikk flere sysselsatte

27 av Innlandets kommuner hadde en økning i sysselsatte i 2023. 

Nord-Fron hadde størst økning med 5,4 %. Vestre Slidre hadde neststørst økning på litt over 5%. Løten hadde tredje størst økning med 4,1 %.

Størst nedgang i antall sysselsatte hadde Stor-Elvdal med 6,3 %. 

Utdanningsnivået har betydning

Utdanningsnivå har betydning for yrkestilknytning. 46 % av de sysselsatte i Innlandet mellom 20 og 66 år har utdanning fra videregående skole, mens ca. 16 % kun har grunnskoleutdanning.

29 % av de sysselsatte har 1- 4 år med universitets- eller høyskoleutdanning, mens 9 % har utdanning på universitets- eller høyskolenivå som strekker seg over 4 år. 

Sysselsettingsveksten er lavere i Innlandet enn i Norge

I fjor økte antall sysselsatte i Innlandet med 0,4 %. Økningen i Norge var på cirka 1 %. 

Fra 2020 til 2023 økte antall sysselsatte i Innlandet med 2,8 %. Befolkningen i Innlandet fra 20-64 år økte med 0,6 % i tilsvarende periode.  Befolkningsveksten har altså vært lavere enn veksten i sysselsettingen. 

Norge hadde en sysselsettingsvekst på 6,1 % fra 2020 til 2023, mens folketilveksten var på 2,6 % i samme periode. Sysselsettingsveksten er altså også i Norge høyere enn folketilveksten. 

Finn tall for din kommune eller region

Du finner tall for sysselsatte i din kommune eller region her på Innlandsstatistikk /Sysselsetting