9. Innovasjon og infrastruktur

FNs bærekraftsmål 9 - innovasjon og infrastruktur - Klikk for stort bilde

FNs bærekraftsmål 9 har som mål å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon. 

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Innlandet er preget av store avstander og spredt bosetting. Det gjør det utfordrende å sikre en velfungerende mobilitet for innbyggere, besøkende og næringsliv. 

Fylket har samtidig flere viktige internasjonale og nasjonale transportkorridorer, både på veg og bane, samt landets lengste fylkesvegnett.

For at Innlandet skal være attraktivt med både by- og distriktsregioner, er vi avhengig av en velfungerende infrastruktur og en innovasjonskultur som bidrar til økt sysselsetting og verdiskaping.

Mål 9 i Innlandet

I kunnskapsgrunnlaget til Innlandsstrategien kan du lese om: 

Du finner her et utvalg av relevant statistikk for mål 9 i Innlandet:

Du finner dekningskart og øvrige nøkkeltall for bredbåndsdekning hos NKOM. 

Gå til dekningskart for bredbånd. 

Rapporten under er utarbeidet av Nærings- og fiskeridepartementet og gir en oversikt over næringspolitiske virkemidler (regjeringen.no).

SSB viser hvordan Norge ligger an på globale og nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er ment å supplere de globale indikatorene.​​

Bærekraftshjulet og innlandsstatistikk.no - Klikk for stort bildeInnlandsstatistikk informerer om bærekraftsmålene