2. Utrydde sult

Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 2 har som mål å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk. 

Hele verdikjeden fra hvordan mat produseres til foredling, ernæring og matsvinn har betydning for å nå dette målet. Det er på tide at vi revurderer hvordan vi dyrker og fordeler maten vår.

I 2017 var det om lag 821 millioner mennesker som var rammet av sult. Antallet stiger, og med denne trenden forventes det at det kommer til å være to milliarder underernærte mennesker i 2050.

I 2019 var selvforsyningsgraden i Norge 45 prosent. Graden forteller hvor stor del av matforbruket vårt som er norskprodusert. Tar vi ut fisk, blir graden 44 prosent. Korrigert for importert kraftfôr, er den 36 prosent. 

Dekningsgraden er et uttrykk for hvor stor del av matvareforbruket vårt vi kunne ha produsert selv (dersom vi selv konsumerte maten som går til eksport). Dekningsgraden i Norge ligger ofte opp mot 90 prosent, og var 86 prosent i 2019.

Selvforsyningsgraden og dekningsgraden sier lite om vår selvforsyningsevne, og hvordan vi ville klare oss dersom en krise skulle ramme. I en lengre krisesituasjon ville vi trolig legge om til å produsere en større del planteprodukt til menneskemat i staden for til husdyrfôr (Kilde: Nibio).

Det er viktig at investeringer i jordbruk rettes mot bærekraftig matproduksjon og produktivitet. Hvis vi gjør dette på riktig måte, kan jordbruk, skogbruk og fiske sørge for næringsrik mat til alle, og samtidig være en viktig inntektskilde.

Fakta om mål 2 i Innlandet

Jordbruksarealet minker

I 2018 var det om lag 177 000 dekar av jordbruksarealet i Innlandet som ikke lenger ble benyttet til matproduksjon. Dette er om lag 10 % av det totale jordbruksarealet i vår region, og et område som tilsvarer 25 000 fotballbaner.

Status for mål 2 i Innlandet

Hva gjør Innlandet fylkeskommune?