17. Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål 17 - samarbeid om å nå målene - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 17 har som mål å styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Her finner du statistikk om mål 17:

Kunnskap og statistikk om samarbeid i Innlandet ligger i kapittel 7 i Kunnskapsgrunnlag for Innlandsstrategien.

SSB viser hvordan Norge ligger an på globale og nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er ment å supplere de globale indikatorene.

Bærekraftshjulet og innlandsstatistikk.no - Klikk for stort bildeInnlandsstatistikk informerer om bærekraftsmålene