17. Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål 17 - samarbeid om å nå målene - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 17 har som mål å styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Hva gjør Innlandet fylkeskommune?

Å forsterke og videreutvikle samhandling, nettverk og partnerskap på ulike arenaer er viktig for å skape bærekraftig utvikling.

Vi har en ambisjon om å forsterke samhandlingen på flere nivåer:

  • Innad i fylket
  • I samarbeidet med regionale/nasjonale aktører og myndigheter
  • I det internasjonale og det grenseregionale-samarbeidet

Dette gjør vi for å nå de langsiktige mål som er satt i Innlandsstrategien:

  • Et innland med balanse mellom utvikling og bærekraftig ressursforvaltning
  • Et innland med levende og bærekraftige byer, tettsteder og bygder/lokalsamfunn
  • Et innland med større nasjonal betydning og synlighet

Innlandsstrategien (regional planstrategi)

Tiltak for samhandling