Fakta om Innlandet

Mjøsbrua - Klikk for stort bildeMjøsbrua Kenneth Moen Innlandet består av tidligere Hedmark og Oppland og ble etablert 1. januar 2020. Fylket har landets høyeste fjell, lengste elv og største innsjø.

I areal er Innlandet større enn Danmark, og dekker nesten en femdel av fastlandsarealet i Norge. Innlandet er det eneste fylket uten kystlinje, og Norges største hyttefylke.

Kommuner og regioner

Innlandet består av 46 kommuner og 10 regioner.
Se kart og oversikt over kommuner og regioner.

Folketall og bosetting

 • 376 304 innbyggere (per 1. januar 2024)
 • Ringsaker er den mest folkerike kommunen med 35 612 innbyggere (per 1. januar 2024).
 • Nærmere 1 av 2 innlendinger bor i en av de fem største byene – Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Kongsvinger.

Se oppdaterte tall på befolkningsutviklingen i Innlandet

Hytter

 • Innlandet er Norges største hyttefylke med om lag 90 000 fritidsboliger.
 • Ringsaker er den største hyttekommunen i Norge med nesten 7 300 fritidsboliger.
 • Nest størst i landet er Trysil, med godt over 6 900 fritidsboliger.

Se ferske tall om fritidsboliger i Innlandet

Byer

Det er 12 byer i Innlandet.
Innbyggertallet for byene i parentes er fra Statistisk sentralbyrå, 12. desember 2023.

 • Hamar (29 605)
 • Lillehammer (21 263)
 • Gjøvik (20 794)
 • Elverum (15 632)
 • Kongsvinger (12 338)
 • Brumunddal (11 177)
 • Raufoss (Mangler data)
 • Moelv (4 510)
 • Tynset (2 934)
 • Vinstra (2 637)
 • Fagernes (1 965)
 • Otta (2 302)

Areal og geografi

Innlandet fylke grenser til Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Akershus, Buskerud og Sverige.

 • Areal: 52 072 km²
 • Høyeste fjell: Galdhøpiggen (2 469 moh.)
 • Lengste elv: Glomma (619,9 km lang)
 • Største innsjø: Mjøsa (365 km²)
 • 11 nasjonalparker ligger helt eller delvis i fylket:
  • Jotunheimen nasjonalpark
  • Rondane nasjonalpark
  • Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark
  • Dovre nasjonalpark
  • Reinheimen nasjonalpark
  • Langsua nasjonalpark
  • Fulufjellet nasjonalpark
  • Gutulia nasjonalpark
  • Femundsmarka nasjonalpark
  • Forollhogna nasjonalpark
  • Breheimen nasjonalpark

Fjell i Innlandet (Wikipedia)

Elver i Innlandet (Wikipedia)

Isbreer i Innlandet (Wikipedia)

Landskap, klima og vær

 • Innlandet omfatter noen av landets største dalfører som Østerdalen, Gudbrandsdalen og Valdres.
 • 15 prosent av arealet ligger høyere enn 1 200 meter over havet. Bare 11 prosent av arealet ligger lavere enn 300 meter over havet.
 • Nesten halvparten av arealet består av skog (24 940 km2 per 12. juni 2023).
 • Innlandet har også høy forekomst av myr, med 4 340 km2. Bare Trøndelag har mer myr i Norge.
 • Innlandet har kalde vintre og varme somre. Den laveste temperaturen som er målt, er -47 grader celsius i Engerdal i 1987. Om sommeren kan temperaturen på det høyeste nærme seg 35 grader celsius.

Mer informasjon om arealbruk i Innlandet

Næringsliv

 • Landbruk er en sentral næring i Innlandet og står for 30 prosent av landets totale jordbruksproduksjon.
 • Innlandet er Norges største skogfylke med 40 prosent av avvirkningen fra de norske skogene.
 • Innlandet kan skilte med flere av Norges sterkeste merkevarer innen reiseliv – for eksempel Trysil, Hafjell, Kvitfjell, Beitostølen, Sjusjøen, Skeikampen, Hunderfossen eventyrpark, Domkirkeodden, Maihaugen, Prøysenhuset, Aukrustsenteret, Lillehammer/Gudbrandsdalen og Valdres.
 • Innlandet har et av Norges største kompetansemiljøer innen vareproduksjon, med hovedsete på Raufoss.
 • Hamar har Norges største miljø for spillteknologi med utspring i Høgskolen Innlandet. NTNU Gjøvik har en av landets beste utdannelser innen IT-sikkerhet. Både Hamar og Gjøvik huser bedrifter som er ledende i landet innen VR-teknologi.
 • Helt i sør, i og omkring Kongsvinger, finner du en sterk industriregion med 80 industribedrifter i 7 kommuner. Noen av dem er store på det internasjonale markedet, som Mapei med fabrikk og FoU-senter i Nord-Odal.
 • Innlandet har noen av Norges største fagmiljøer innen bioøkonomi. Her har vi også Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Klyngen består av 50 medlemmer, der bedrifter som Geno, Norsvin og Graminor er store på det internasjonale markedet. Innlandet har også et eget senter for markedsdrevne innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi.

(Kilde: NHO Innlandet, Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune)

Se mer informasjon om næringsliv i Innlandet

Arbeidsliv

 • Omtrent 40 prosent av arbeidsplassene i Innlandet er innen offentlig sektor (stat, fylkeskommune, kommune). De fleste jobber i kommunal sektor.
 • I det private næringslivet er varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet størst når det gjelder antall ansatte. 16 prosent jobber i denne sektoren.
 • 9 prosent av arbeidstakerne i Innlandet jobber i bygg- og anleggsvirksomhet. Den samme prosenten gjelder for ansatte innen finans og forretningsmessig tjenesteyting og i sektoren for industri og bergverksdrift.

Mer informasjon om arbeidsliv i Innlandet

Utdanning

Mer informasjon om utdanning og kompetanse i Innlandet

Tannklinikker

Samferdsel

 • Innlandet har cirka 6 800 kilometer med fylkesveg.
 • Sentrale gjennomfartsårer som E6 (Trelleborg i Sverige–Kirkenes) og E16 (svenskegrensa til Oslo–Bergen over Fagernes/Tyin) strekker seg gjennom Innlandet. Riksveg 4 (Oslo–Gjøvik) binder Gjøvikregionen til Hadeland og hovedstadsområdet. Riksveg 3 (Stange–Rennebu i Trøndelag) er hovedveien gjennom Østerdalen. E136 går mellom Ålesund og Dombås.
 • Jernbanenettet i Innlandet har viktige strekninger som Dovrebanen (Oslo–Trondheim), Rørosbanen (Hamar–Trondheim), Gjøvikbanen (Oslo–Gjøvik), Raumabanen (Åndalsnes–Dombås), Solørbanen (Elverum–Kongsvinger) og Kongsvingerbanen (Lillestrøm–riksgrensen ved Magnor).
 • Randsfjordferja er Innlandets eneste ferjesamband og går mellom Tangen og Horn.

Mer informasjon om samferdsel i Innlandet

Språk

Les om språkvedtak på språkrådet.no

 • Bokmålskommuner: 66 prosent av innbyggerne (22 kommuner)
 • Nynorskkommuner: 5,5 prosent av innbyggerne (7 kommuner)
 • Språknøytrale kommuner: 28,5 prosent av innbyggerne (17 kommuner)

Prosentandelen er basert på folketallet per 16. november 2023. Kilde Statistisk sentralbyrå (SSB)

Se oversikt over kommuner i Innlandet

Historie

 • Innlandet fylkeskommune ble etablert 1. januar 2020 da Oppland og Hedmark fylkeskommuner slo seg sammen som en del av regionreformen. Fylkesmannen i Hedmark og Oppland hadde slått seg sammen året før til Fylkesmannen i Innlandet (nå Statsforvalteren i Innlandet).
 • Innlandet tilsvarer det geografiske området Oplandenes Amt, som ble etablert i 1757, men splittet opp i Hedmark og Oppland i 1919.
 • Navnet Innlandet ble valgt etter en prosess med innspill. Innlandet som uttrykk har blitt brukt om Hedmark og Oppland over tid. Dessuten er Innlandet det eneste fylket i Norge uten kystlinje.

Les mer om sammenslåingsprosessen

Fylkesvåpen

undefined - Klikk for stort bilde
 • Da Innlandet fylkeskommune skulle ha nytt fylkesvåpen, ble det bestemt å invitere innbyggerne til en konkurranse. Et designbyrå jobbet videre med noen av ideene fra innbyggerne, og en jury valgte til slutt vinneren.
 • Fylkesvåpenet beskrives slik: På grønn bunn, tre linjer i sølv (hvitt) som peker opp og fram, forankret i Innlandets historie og framtid som knutepunkt.
 • Fylkesvåpenet symboliserer vann, fjell, tretopper, røtter, blomst, hustak, knutepunkt, infrastruktur, hjerte, inkluderende, vekst, bane vei, framtid.

Fylkesblomst

Skogstjerne er Innlandets fylkesblomst (vedtatt av fylkestinget 18. juni 2020).

Skogstjernen fins i hele Innlandet, og den symboliserer at Innlandet er et grønt skogfylke.

Mer informasjon om Innlandet

Innlandet – kart fortalt
Fakta om Innlandet illustrert med interaktive kart