Fakta om Innlandet

Mjøsbrua - Klikk for stort bildeMjøsbrua Kenneth Moen Innlandet består av tidligere Hedmark og Oppland og ble etablert 1. januar 2020. Fylket har landets høyeste fjell, lengste elv og største innsjø. Innlandet har større areal enn Danmark, og er det eneste fylket uten kystlinje. Innlandet er også Norges største hyttefylke.

Kommuner og regioner

Innlandet består av 46 kommuner og 10 regioner.
Se kart og oversikt over kommuner og regioner.

Folketall og bosetting

 • 371 253 innbyggere (1. januar 2022)
 • Ringsaker er største kommune med 34 967 innbyggere (per 1. kvartal 2021).
 • Nærmere en tredel av befolkningen er bosatt i de fem største byene – Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Kongsvinger.
 • Norges største hyttefylke med 85 384 fritidsboliger (per februar 2020)

Utvikling i folketall

Byer

Det er 12 byer i Innlandet.
Innbyggertallet for byene i parentes er fra 26. oktober 2021 (Statistisk sentralbyrå, tabell 1).

 • Hamar (28 535)
 • Lillehammer (21 111)
 • Gjøvik (20 339)
 • Elverum (15 301)
 • Kongsvinger (12 149)
 • Brumunddal (11 019)
 • Raufoss (7 839)
 • Moelv (4 465)
 • Tynset (2 779)
 • Vinstra (2 678)
 • Fagernes (1 951)
 • Otta (2 283)

Areal og geografi

Innlandet fylke grenser til Trøndelag, Viken, Møre og Romsdal, Vestland og Sverige.

 • Areal: 52 590 km²
 • Høyeste fjell: Galdhøpiggen (2469 moh.)
 • Lengste elv: Glomma (619,9 km lang)
 • Største innsjø: Mjøsa (365 km²)
 • 11 nasjonalparker ligger helt eller delvis i fylket:
  • Jotunheimen nasjonalpark
  • Rondane nasjonalpark
  • Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark
  • Dovre nasjonalpark
  • Reinheimen nasjonalpark
  • Langsua nasjonalpark
  • Fulufjellet nasjonalpark
  • Gutulia nasjonalpark
  • Femundsmarka nasjonalpark
  • Forollhogna nasjonalpark
  • Breheimen nasjonalpark

Fjell i Innlandet (Wikipedia)

Elver i Innlandet (Wikipedia)

Landskap, klima og vær

 • Innlandet omfatter noen av landets største dalfører som Østerdalen, Gudbrandsdalen og Valdres.
 • 15 prosent av arealet ligger høyere enn 1200 meter over havet. Bare 11 prosent av arealet ligger lavere enn 300 meter over havet.
 • 26 526 km² av arealet består av skog.
 • Innlandet har også høy forekomst av myr, med 4 299 km². Bare Trøndelag har mer myr i Norge.
 • Innlandet har kalde vintre og varme somre. Den laveste temperaturen som er målt, er -47 grader celsius i Engerdal i 1987. Om sommeren kan temperaturen på det høyeste nærme seg 35 grader celsius.

Næringsliv

 • Landbruk er en sentral næring i Innlandet og står for 20 % av landets totale jordbruksproduksjon.
 • Innlandet er Norges største skogfylke med 40 % av avvirkningen fra de norske skogene.
 • Innlandet kan skilte med flere av Norges sterkeste merkevarer innen reiseliv (slik som Trysil, Hafjell, Sjusjøen, Skeikampen, Hunderfossen familiepark, Domkirkeodden, Maihaugen, Prøysenhuset, Aukrustsenteret, Lillehammer/Gudbrandsdalen og Valdres).
 • Innlandet har et av Norges største kompetansemiljøer innen vareproduksjon med hovedsete på Raufoss.
 • Hamar har Norges største miljø for spillteknologi med utspring i Høgskolen Innlandet. NTNU Gjøvik har en av landets beste utdannelser innen IT-sikkerhet. Både Hamar og Gjøvik huser bedrifter som er ledende i landet innen VR-teknologi.
 • Helt i sør, i og omkring Kongsvinger, finner du en sterkt industriregion med 80 industribedrifter i 7 kommuner. Noen av dem er store på det internasjonale markedet, som Mapei med fabrikk og FoU-senter i Nord-Odal.
 • Innlandet har noen av Norges største fagmiljøer innen bioøkonomi. Her har vi også Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Klyngen består av 50 medlemmer, der bedrifter som Geno, Norsvin og Graminor er store på det internasjonale markedet. Innlandet har også et eget senter for markedsdrevne innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi.

(Kilde: NHO Innlandet og Innlandet fylkeskommune)

Arbeidsliv

 • Offentlig sektor er den sektoren som sysselsetter flest i Innlandet, med 35 prosent av arbeidsplassene. De fleste jobber i kommunene.
 • I det private næringslivet er varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet størst når det gjelder antall ansatte. 16 prosent jobber i denne sektoren.
 • 9 prosent av arbeidstakerne i Innlandet jobber i bygg- og anleggsvirksomhet. Den samme prosenten gjelder for ansatte innen finans og forretningsmessig tjenesteyting og i sektoren for industri og bergverksdrift. 

Utdanning

Tannklinikker

Samferdsel

 • Innlandet har 6 872 kilometer med fylkesveg.
 • Sentrale gjennomfartsårer som E6 (Trelleborg i Sverige–Kirkenes) og E16 (svenskegrensa til Oslo–Bergen over Fagernes/Tyin) strekker seg gjennom Innlandet. Riksveg 4 (Oslo–Gjøvik) binder Gjøvikregionen til Hadeland og hovedstadsområdet. Riksveg 3 (Stange–Rennebu i Trøndelag) er hovedveien gjennom Østerdalen. E136 går mellom Ålesund og  Dombås.
 • Jernbanenettet i Innlandet har viktige strekninger som Dovrebanen (Oslo–Trondheim), Rørosbanen (Hamar–Trondheim), Gjøvikbanen (Oslo–Gjøvik), Raumabanen (Åndalsnes–Dombås), Solørbanen (Elverum–Kongsvinger) og Kongsvingerbanen (Lillestrøm–Riksgrensen ved Magnor).
 • Randsfjordferja er Innlandets eneste ferjesamband og går mellom Tangen og Horn.

Historie

 • Innlandet fylkeskommune ble etablert 1. januar 2020 da Oppland og Hedmark fylkeskommuner slo seg sammen som en del av regionreformen. Fylkesmannen i Hedmark og Oppland hadde slått seg sammen året før til Fylkesmannen i Innlandet (nå Statsforvalteren i Innlandet).
 • Geografisk tilsvarer Innlandet Oplandenes Amt, som ble etablert i 1757, men splittet opp i Hedmark og Oppland i 1919.
 • Valget av navnet Innlandet ble gjort etter en prosess der det kom en del innspill. Innlandet er et uttrykk som er blitt brukt om Hedmark og Oppland over tid. Dessuten er Innlandet  det eneste fylket i Norge uten kystlinje. 
  –Innlandet er et godt innarbeidet navn. Vi har vært opptatt av at det skulle være et nytt – og at dette skal vise at vi er ett, sa kommende fylkesordfører Even Aleksander Hagen da navnet ble kjent.

Les mer om sammenslåingsprosessen

Fylkesvåpen

 • Klikk for stort bildeDa Innlandet fylkeskommune skulle ha nytt fylkesvåpen ble det bestemt å invitere innbyggerne til en konkurranse. Et designbyrå jobbet videre med noen av ideene fra innbyggerne, og en jury valgte til slutt vinneren.
 • Fylkesvåpenet beskrives slik: På grønn bunn, tre linjer i sølv (hvitt) som peker opp og fram, forankret i Innlandets historie og framtid som knutepunkt.
 • Fylkesvåpenet symboliserer vann, fjell, tretopper, røtter, blomst, hustak, knutepunkt, infrastruktur, hjerte, inkluderende, vekst, bane vei, framtid.

Fylkesblomst

Skogstjerne er Innlandets fylkesblomst (vedtatt av fylkestinget 18. juni 2020).

Skogstjernen fins i hele Innlandet, og den symboliserer at Innlandet er et grønt skogfylke.

Mer informasjon om Innlandet

Innlandet – kart fortalt
Fakta om Innlandet illustrert med interaktive kart

Til toppen