Økonomiske forventninger i Innlandet

Hva tenker privatpersoner og bedrifter i Innlandet om de økonomiske utsiktene for 2024? 

Rosa sparegris - Klikk for stort bildeØkonomiske forventninger i Innlandet Pexcels

Hvilke forventninger har vi for 2024?

Sparebank 1 Østlandets forventningsundersøkelse viser graden av optimisme på ulike indikatorer for økonomisk utvikling, blant både privatpersoner og bedrifter i Innlandet.

Privatpersoner i Innlandet har lave økonomiske forventninger for 2024. Innlendingers forventninger til økonomien er generelt på et ganske lavt nivå, men var noe bedre i siste måling, sammenlignet med de to foregående undersøkelsene.

Bekymret for matvarepriser

Det flest innlendinger bekymrer seg for når det gjelder egen økonomi er økte priser på mat, strøm eller andre varer og tjenester.  Hele 65 % oppgir at de i stor grad er bekymret over økte matvarepriser. 

12 % bekymrer seg for arbeidsledighet i husstanden, noe som er en svak nedgang fra de to foregående målingene.

Mange bedrifter i Innlandet med trang økonomi

Blant bedrifter i Innlandet har det vært en svak nedgang på i økonomiske forventninger, og mange bedrifter oppgir at de opplever at bedriftsøkonomien er trang. 

De største bekymringene blant bedrifter i Innlandet er for prisene på strøm, drivstoff og råvarer. 

Les om flere resultater under Økonomiske forventinger her i Innlandsstatistikk.