Nytt undertema: Sentralitets- og distriktsindeksene

Et nytt undertema om sentralitetsindeksen og distriktsindeksen er nå lansert i Innlandsstatistikk.

Måler sentralitet og distriktsutfordringer

Dame ute i naturen som strekker ut armene og og smiler mot himmelen. - Klikk for stort bilde Stockphoto

Sentralitetsindeksen og distriktsindeksen er to måter å måle graden av sentralitet og distriktsutfordringer i norske kommuner og regioner. 

Sentralitetsindeksen er en måte å måle hvor sentral en kommune er med grunnlag i befolkning, arbeidsplasser og servicetilbud, og er utarbeidet av SSB. 

Sentralitetsindeksen brukes blant annet til å analysere befolknings- og næringsutvikling, bosettingsmønstre og regionalpolitikk.

Distriktsindeksen er laget av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og er et verktøy for å peke ut distriktskommuner som trenger distriktspolitiske virkemidler. Indeksen rangerer kommunene etter graden av distriktsutfordringer. Kommuner med de laveste verdiene har de største distriktsutfordringene, og kommuner med de høyeste verdiene har de minste distriktsutfordringene. 

Distriktsindeksen brukes blant annet til å fordele distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, som distriktstilskudd, differensiert arbeidsgiveravgift og regionalstøtte.

Dekker begge indeksene

Et nytt undertema i Innlandsstatistikk dekker nå begge indeksene, og viser hvordan kommunene i Innlandet rangeres i begge disse indeksene.

I tillegg til å kunne se rangeringen for din kommune ut fra begge indeksene i én og samme rapport, kan du også se befolkningsutvikling etter sentralitetsindeks eller distriktsklasse.

Dette underteamet erstatter tidligere tabeller om distriktsindeksen, og inneholder nå skreddersydd statistikkrapport med både sentralitetsindeksen og distriktsindeksen. 

Det nye underteamet finner du her i Innlandsstatistikk: Sentralitets- og distriktsindeksene