Folketallet i Innlandet fortsetter å øke

Ved utgangen av mars 2024 var vi 376 852 innbyggere i Innlandet. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Unge mennesker i solen - Klikk for stort bildeUnge mennesker i solen Bilde av dimhou fra Pixabay

I løpet av første kvartal 2024 har antall innbyggere i fylket økt med 548 personer. Det tilsvarer en befolkningsvekst på 0,15 prosent. Dette er den nest største befolkningsveksten i første kvartal på mer enn 25 år. Den største veksten i første kvartal var i 2023.

Innvandring bidrar til folkevekst

Utviklingen i folketallet endres av antall personer som fødes og dør samt flytter til og flytter fra.

I løpet av første kvartal 2024 kom de fleste nye innbyggerne til Innlandet gjennom innenlands flytting. 3 737 personer flyttet til Innlandet fra andre deler av landet. Det innvandret 1 597 personer til fylket vårt fra utlandet, og det ble født 715 nye innlendinger.

Samtidig flyttet 4 059 personer til andre fylker i Norge, 1 058 personer døde, og 384 personer utvandret til andre land.

Det var altså flere personer som flyttet ut fra Innlandet og til andre fylker i Norge enn motsatt i første kvartal 2024. Det var også flere personer som døde enn som ble født i Innlandet. Dette kalles for fødselsunderskudd. Innlandet har i mange år vært fylket i Norge med størst fødselsunderskudd.

Forholdet mellom innvandring og utvandring til utlandet var motsatt. Det var flere personer som innvandret til fylket vårt fra andre land enn utvandret. Folkeveksten i første kvartal kan sånn sett forklares av netto innvandring.

Vekst i de folkerike kommunene

Hvis vi ser på utviklingen i folketall i Innlandets 46 kommuner, er det store variasjoner. 

Kommunene i Innlandet som hadde størst folkevekst i antall personer i første kvartal 2024 var Hamar (180 personer), Ringsaker (150 personer) og Gjøvik (104 personer). Dette er fra før de mest folkerike kommunene i fylket. 

Kommunene i Innlandet som hadde størst prosentvis befolkningsvekst var Vang (1,22 prosent), Tynset (0,84 prosent) og Nord-Aurdal (0,81 prosent). Her var det en større prosentvis vekst enn i Norge totalt som lå på 0,22 prosent. Totalt hadde 14 kommuner i Innlandet en større prosentvis befolkningsvekst enn i Norge totalt. 

I første kvartal i år, som i fjor, var det sju kommuner i Innlandet som hadde fødselsoverskudd. Det betyr at det var flere personer som ble født enn som døde. Hvilke sju kommuner som har hatt denne positive utviklingen, har derimot endret seg fra i fjor.

Finn tallene for din kommune

Du finner alltid de nyeste folketallene for fylket og kommunene på Innlandsstatistikk.no.

Det er flere rapporter for folketall:

  • Rapporten med kvartalstall viser de nyeste tallene.
  • Rapporten med årlige tall viser folketall per 1. januar og har flere detaljerte opplysninger.
  • Rapporten med folketallsprognoser viser forventet utvikling i folketallet fremover.

Gå til siden med tall for befolkningsutviklingen