8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FNs bærekraftsmål 8- anstendig  arbeid og økonomisk vekst - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 8 har som mål å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030.

For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobber. For at det skal kunne skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser.

Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for et fast og trygt arbeidsliv og redusere uformelt og svart arbeid. 

Mål 8 i Innlandet

I kunnskapsgrunnlaget til Innlandsstrategien kan du lese om: 

Du finner her et utvalg av relevant statistikk for mål 8 i Innlandet:

Denne rapporten er utarbeidet av Nærings- og fiskeridepartementet (regjeringen.no)

Du finner også resultater av NHOs medlemsundersøkelse og NHOs kompetansebarometer på Innlandsstatistikk. 

Sparebank 1 Østlandets forventningsundersøkelse viser graden av optimisme på ulike indikatorer for økonomisk utvikling, blant både privatpersoner og bedrifter i Innlandet. Se resultater på Sparebank 1 Østlandet sine sider.

SSB viser hvordan Norge ligger an på globale og nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er ment å supplere de globale indikatorene.

Bærekraftshjulet og innlandsstatistikk.no - Klikk for stort bildeInnlandsstatistikk informerer om bærekraftsmålene