7. Ren energi til alle

FNs bærekraftsmål 7 - ren energi for alle - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 7 har som mål å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle. 

Alle mennesker skal ha tilgang til energi. Energien skal være pålitelig, bærekraftig, moderne og ikke alt for dyr. 

Tilgang på energi står i sentrum av nesten alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Det kan dreie seg om jobber, sikkerhet, klimaendringer, matproduksjon eller muligheter for økt inntekt.

Verden beveger seg mot renere energi for alle, men det er langt igjen. I dag bruker rundt 3 milliarder mennesker forurensende energi til matlaging, noe som utsetter dem for farlig luftforurensning. Rundt 840 millioner mennesker er uten tilgang til elektrisitet. Halvparten av disse bor i Afrika sør for Sahara.

Mål 7 i Innlandet 

I kunnskapsgrunnlaget til Innlandsstrategien kan du lese om: 

Du finner her et utvalg av relevant statistikk for mål 7 i Innlandet:

SSB viser hvordan Norge ligger an på globale og nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er ment å supplere de globale indikatorene.

Bærekraftshjulet og innlandsstatistikk.no - Klikk for stort bildeInnlandsstatistikk informerer om bærekraftsmålene